Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Zyskali na wspólnych zakupach

18 dolnośląskich podmiotów leczniczych od września wspólnie realizowało zakupy medyczne, co przełożyło się na skrócenie czasu transakcji i dostaw oraz oszczędności finansowe. Było to możliwe dzięki projektowi „Grupa Zakupowa dla Podmiotów Leczniczych Dolnego Śląska.”

Placówki lecznicze, które dołączyły do specjalnie utworzonej Grupy Zakupowej, mogły wspólnie realizować zakupy potrzebnych, bieżących produktów - środków ochrony osobistej.

To przyspieszyło realizację zamówień i dostaw, szczególnie w dobie pandemii. Pozwoliło też na zyskanie oszczędności.

- Pierwsze doświadczenia pokazały, że grupa może przynieść wymierne korzyści. W pierwszym etapie projektu osiągnęliśmy oszczędności w wysokości prawie 400 tys. złotych. Jest to dowód na to, że warto przystąpić do wspólnych zakupów. Na system ochrony zdrowia trzeba patrzeć szeroko, dlatego nasza Grupa Zakupowa jest otwarta na różne podmioty. Do współpracy zapraszamy nie tylko szpitale marszałkowskie, ale również szpitale gminne i powiatowe, domy pomocy społecznej oraz zakłady opiekuńczo-lecznicze – mówi Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Do Grupy Zakupowej dołączyło do tej pory 18 dolnośląskich podmiotów leczniczych z Wrocławia, Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Bolesławca, Czarnego Boru, Kamiennej Góry, Lubiąża, Sokołowska i Złotoryi. Instytucje medyczne, które będą zainteresowane udziałem w projekcie, mogą się zgłosić do kolejnych etapów.

Prace nad realizacją projektu rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku, w nawiązaniu do Programu Współpracy Podmiotów Leczniczych, nadzorowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, na rzecz wypracowania i realizacji wspólnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Koordynacja tego przedsięwzięcia została powierzona DCM DOLMED S.A. z Wrocławia, który objął funkcję Operatora Grup Zakupowych.

Członkowie Grupy Zakupowej w pierwszej kolejności zamówili środki ochrony osobistej: półmaski ochronne FFP2 i FFP3, maseczki chirurgiczne, przyłbice, kombinezony ochronne, ochraniacze na obuwie i rękawice ochronne. Dzięki zintegrowanym zakupom podmiotom leczniczym udało się zaoszczędzić prawie 400 tysięcy złotych brutto w porównaniu z cenami rynkowymi.

- Wierzymy, że działając wspólnie, poprzez synergię naszych działań, mamy realny wpływ na poprawę zarówno kondycji finansowej jednostek leczniczych, jak i standard ich działania – mówi Piotr Wiczkowski, Prezes Zarządu DCM DOLMED S.A.

Mając na uwadze pozytywny rezultat pierwszego etapu projektu, przedstawiciele samorządu Województwa Dolnośląskiego wraz z zarządem DCM DOLMED S.A. już w najbliższych dniach ponownie spotkają się z przedstawicielami podmiotów leczniczych i jednostek działających na rzecz ochrony zdrowia, w celu omówienia kolejnych etapów projektu oraz możliwości ich włączenia się do współpracy.

Udostępnij >
T