Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
70 mln na opracowanie metod leczących nowotwory

Znamy wyniki pierwszego konkursu Wirtualnego Instytutu Badawczego. Międzynarodowy panel ekspertów zarekomendował do finansowania projekt, którego celem jest opracowanie nowych metod terapii nowotworów z wykorzystaniem technologii terapeutycznego mRNA. Jego autorzy otrzymają blisko 70 mln złotych na realizację badań.

Zakończył się pierwszy konkurs ofert na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii. W wyniku przeprowadzonej oceny rekomendację do uzyskania finansowania otrzymał wniosek: „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]”. Budżet zadania badawczego wynosi blisko 69,2 mln zł. Będzie ono realizowane przez naukowców z konsorcjum czterech czołowych polskich jednostek badawczych, w skład którego wchodzą: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka Lidera zespołu badawczego), Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Rolę Podmiotu Zarządzającego dla programu Wirtualny Instytut Badawczy pełni Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z Wrocławia.

Podstawowym celem badań realizowanych pod kierunkiem Lidera zespołu, prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego, jest opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. Projekt zdobył uznanie ekspertów przede wszystkim ze względu na dużą wartość naukową i towarzyszący jej wysoki potencjał komercjalizacyjny wyników będących spodziewanym efektem zadania. Eksperci podkreślali duże zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego technologią mRNA, która stanowi obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju w branży farmaceutycznej. Wysoko oceniono również personel kluczowy, którego członkowie mają w swoim dorobku liczne sukcesy w działalności naukowej oraz znaczące osiągnięcia w komercjalizacji.

Podpisanie umowy na realizację projektu zaplanowane jest na przełom listopada i grudnia tego roku.  Pula środków dostępnych w konkursie wynosi 450 mln zł. W naborze zostało złożonych 12 wniosków o finansowanie na łączną kwotę 509 mln zł. Aplikacje zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej w oparciu o kryteria naukowe oraz gospodarczo-społeczne. Ocenę merytoryczną przeprowadziły zespoły międzynarodowych ekspertów specjalizujących się w zagadnieniach będących przedmiotem projektów oraz komercjalizacji własności intelektualnej w obszarze biotechnologii medycznej.

Wirtualny Instytut Badawczy to program finansujący badania o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w jednym z kluczowych dla społeczeństwa obszarów, jakim jest biotechnologia medyczna – onkologia. WIB powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki. Na jego cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło rekordową kwotę 450 mln zł. Program kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie – przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i badawczych. Celem wyłanianych w konkursach zespołów badawczych jest opracowanie nowej technologii lub grupy technologii, zgodnie z odpowiednimi procedurami i standardami niezbędnymi do ich komercjalizacji i wdrożenia, w ciągu maksymalnie pięciu lat od rozpoczęcia prac.

Łukasiewicz – PORT planuje ogłoszenie kolejnego konkursu na początku 2022 roku. Nabór wniosków zostanie poprzedzony działaniami informacyjnymi oraz warsztatami przygotowawczymi dla wszystkich liderów i instytucji zainteresowanych udziałem w programie oferującym najbardziej wymagający, ale jednocześnie najbardziej atrakcyjny program finansowania badań naukowych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w Polsce.

Udostępnij >
T
separator