Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Miasto – Woda – Jakość Życia

Tematem Kongresu, który rozpoczął się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, jest szeroko rozumiana ekonomia miast wodnych. Wydarzenie skupia się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Jego celem jest wskazanie działań niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk.

W czasie czwartej edycji Kongresu, dyskusji podjęte zostaną aktualne wyzwania związane z ekonomią miast wodnych, środowiska wodnego oraz o tym, jak gospodarowanie wody wpływa na miasta i ich mieszkańców.

Modnym hasłem ostatnich lat są zielone miasta. Jednocześnie Polska jest krajem, który boryka się z problemem zbyt małych zasobów wodnych. Kongres ma zwrócić uwagę, że aby móc się rozwijać, miasta powinny się stawać zielono-niebieskimi. Zieleń jest łatwiej zauważalnym elementem wpływającym na atrakcyjność miasta – odnalezienie zbalansowanej pozycji dla wody w mieście wymaga więcej wyobraźni, ale ma bardziej kompleksowy wpływ na rozwój miasta.

Kongres skupia się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Jego celem jest wskazanie ścieżek niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej, która uwzględnia systemy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, bierze pod uwagę zagrożenia dla źródeł wody, zagrożenia niszczycielską siłą żywiołu, możliwości transportu rzecznego, czy ryzyko suszy.

Uczestnicy rozmawiają o czynnikach wpływających na to, jak miasto zarządza i jak może zarządzać środowiskiem

wodnym. Powiązane zostaną ze sobą jakość życia w mieście z danymi o wielkości zużycia wody, ilością ścieków oraz z ryzykiem zanieczyszczenia wód podziemnych, jezior, rzek i potoków. Przywołany zostanie transport rzeczny i jego wpływ na środowisko oraz ograniczenia, jakie stawia środowisko przed tą formą przewozów. Dotknięty zostanie też kompleks zjawisk związanych z logistyką zaopatrzenia i dystrybucji. Kongres będzie też okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne oraz o tym, jak zużycie wody wpływa na rynek. 

Kongres skupia się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Niezmiennie ambitnym celem jest wskazanie działań niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych oddziaływań obu środowisk.

Podczas Kongresu zostaną wyróżnione trzy wiodące bloki tematyczne: miasto, woda i jakość życia 

Organizatorami kongresu są; Miasto Wrocław, MPWiK we Wrocławiu, Fundacja GAP w Krakowie oaz Convention Bureau Wrocław.

Udostępnij >
T
separator