Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
70 mln zł na badania nad nowymi metodami leczenia nowotworów

W siedzibie Łukasiewicz – PORT podpisano umowę z Zespołem Badawczym, który został wybrany w pierwszym konkursie programu Wirtualny Instytut Badawczy. Naukowcy otrzymali blisko 70 mln zł na badania nad nowymi metodami terapii nowotworów.

Wirtualny Instytut Badawczy (WIB) to nowatorski program finansowania badań naukowych o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w obszarze biotechnologii medycznej – onkologii. Podmiotem Zarządzającym programem jest Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu, jeden z wiodących instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz. WIB powstał w oparciu o ustawę z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki.

Program WIB kierowany jest do najwybitniejszych i najzdolniejszych polskich naukowców prowadzących działalność na najwyższym światowym poziomie i zdolnych do zaoferowania rozwiązań atrakcyjnych dla przemysłu. Pierwszy konkurs dla Zespołów Badawczych został rozstrzygnięty w październiku 2021 r. W naborze zostało złożonych 12 wniosków o finansowanie na łączną kwotę 509 mln zł. Aplikacje oceniał międzynarodowy panel ekspertów, biorąc pod uwagę zarówno ich wartość merytoryczną, jak i potencjał komercjalizacyjny. Eksperci zarekomendowali do finansowania projekt „Horyzont doskonałości w zastosowaniach matrycowego RNA w immunoOnkologii [HERO]” zgłoszony przez zespół naukowców prowadzony przez Lidera, prof. dr. hab. Andrzeja Dziembowskiego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK). Jego celem jest opracowanie technologii terapeutycznego mRNA o wysokiej skuteczności i jej zastosowanie w immunoterapii nowotworów. Na realizację badań naukowcy otrzymają blisko 70 mln złotych.

Wybrany do finansowania projekt otrzymał najwyższą ocenę ekspertów zarówno ze względu na wysoki poziom merytoryczny, jak i potencjał komercjalizacyjny zakładanych wyników badań, czyli perspektywę wprowadzenia ich na rynek. Technologia mRNA stanowi obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych kierunków rozwoju w branży farmaceutycznej i jest przedmiotem jej dużego zainteresowania.

- W ostatniej dekadzie byliśmy świadkami ogólnoświatowej transformacji rynku leków. Większość najlepiej sprzedających się terapeutyków to nie małe cząsteczki wytwarzane na drodze klasycznej chemii medycznej, ale tzw. leki biologiczne, głównie białka rekombinowane, w tym przeciwciała monoklonalne – mówi prof. dr hab. Andrzej Dziembowski, Lider projektu HERO i Kierownik Laboratorium Biologii RNA – Grupy ERA Chairs w MIBMiK. – Pandemia COVID-19 przyspieszyła dalszą transformację, a na rynku pojawiły się szczepionki mRNA. Jest to stosunkowo nowa technologia, która ma wiele ograniczeń związanych z niestabilnością RNA, heterogennością syntetyzowanego RNA, nieefektywnym dostarczaniem, a także ograniczonymi możliwościami w zakresie wydajności produkcji białek kodowanych przez mRNA. Wykorzystując nasze doświadczenie i autorskie pomysły, w ramach projektu opracujemy terapeutyczne mRNA nowej generacji do innowacyjnej immunoterapii nowotworów. Ponadto, ponieważ terapeutyczne mRNA są przyszłością leków biologicznych, każde znaczące ulepszenie tej technologii może mieć szerokie zastosowanie i być wykorzystywane do przeciwdziałania i leczenia wielu ludzkich chorób­ – wyjaśnia prof. dr hab. Andrzej Dziembowski.

Zadanie będzie realizowane przez naukowców z konsorcjum czterech czołowych polskich jednostek badawczych, w skład którego wchodzą: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (jednostka Lidera Zespołu Badawczego), Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

- Nasz projekt będzie realizowany w interdyscyplinarnym konsorcjum łączącym naukowców z dziedziny biologii i chemii RNA oraz lekarzy wyspecjalizowanych w immunologii i onkologii. Współpracować będą eksperci najwyższej klasy, o dorobku naukowym i wdrożeniowym, pracujący w wiodących instytucjach naukowych w Polsce – mówi prof. dr hab. Marta Miączyńska, Dyrektor MIBMiK, Członek Kluczowy Zespołu Badawczego HERO i Kierownik Laboratorium Biologii Komórki w MIBMiK. – Jako lider, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie będzie koordynował i wspierał partnerów z Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Chemii Fizycznej PAN, a także blisko współpracował z Łukasiewicz – PORT jako operatorem programu i podmiotem odpowiedzialnym za komercjalizację wyników badań. Wierzymy, że takie wspólne działanie przełoży się na opracowanie nowych terapii onkologicznych opartych na RNA, oraz, dzięki kompetencjom Łukasiewicz – PORT, rzeczywiste wprowadzenie ich na rynek – dodaje prof. dr hab. Marta Miączyńska.

Uroczystość podpisania umowy o finansowaniu z Zespołem Badawczym rozpoczyna nowy etap programu WIB.

- Organizując pierwszy konkurs Wirtualnego Instytutu Badawczego, wysoko postawiliśmy poprzeczkę, co dało nam gwarancję wyboru projektu na światowym poziomie i podjęcia współpracy z najlepszymi polskimi naukowcami mającymi w swoim dorobku wybitne osiągnięcia. Gratuluję Zespołowi profesora Dziembowskiego, który w najwyższym stopniu spełnił wymagania złożonego procesu oceny – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii z Wrocławia. – Jako Podmiot Zarządzający zapewnimy naukowcom wsparcie. Będziemy pełnić rolę doradczą, a także prowadzić ewaluację efektów prac badawczych. Wierzymy, że połączenie wiedzy i doświadczenia naukowców oraz kompetencji międzynarodowych ekspertów pozwoli nam osiągnąć sukces – dodaje.

W przygotowaniu jest ogłoszenie drugiego konkursu WIB. Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie internetowej: https://wib.port.org.pl/.

 

Udostępnij >
T
separator