Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
86 mln zł dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię

Środki finansowe dostępne w programie wsparcia dla firm zmagających się ze skutkami pandemii zostały podwojone. Przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji ponad 86 milionów złotych.

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie dolnośląskich przedsiębiorców zarząd województwa zdecydował się podwoić wysokość środków finansowych dostępnych w programie wsparcia dla firm zmagających się ze skutkami pandemii.

- Skala zainteresowania dofinansowaniem pokazuje jak potrzebne jest wsparcie dla dolnośląskich przedsiębiorców zmagających się ze skutkami pandemii. Skorzysta z niego ponad 380 dolnośląskich firm– mówi marszałek Cezary Przybylski.

W ubiegłym roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła konkurs na dofinansowanie dla przedsiębiorców, których firmy ucierpiały z powodu pandemii. Mogli oni składać swoje projekty od 30 czerwca do 14 lipca 2021r.  W sumie wpłynęło 996 wniosków na łączną wartość niemal 200 milionów złotych.

– Branża turystyczna, gastronomiczna czy też rozrywkowa – to właśnie przedsiębiorcy z tych sektorów najczęściej składali wnioski o dofinansowanie. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie firm zdecydowaliśmy o zwiększeniu alokacji o 100 procent. Mamy nadzieję, że te środki pozwolą przedsiębiorcom zarówno na dalsze funkcjonowanie, jak i na znalezienie możliwości dodatkowego poszerzenia działalności – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Według wstępnych założeń w konkursie dostępnych było 40,4 miliona złotych. Jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie beneficjentów Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o podwojeniu puli dostępnych w tym konkursie środków finansowych. Ostatecznie zwiększono ją o ponad 100%, czyli do ponad 86 milionów złotych.

W myśl przyjętych zasad przedsiębiorca może otrzymać wsparcie w wysokości do 320 tys. złotych (80% kosztów kwalifikowalnych w projekcie). Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 30 tys. złotych, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 400 tys. złotych.

Dolnośląscy przedsiębiorcy premiowani byli m.in. za przebranżowienie lub poszerzenie katalogu usług w firmie, efekt ekologiczny jako dodatkowy składnik projektu czy poziom spadku obrotów. Premiowanym elementem był główny kod PKD przedsiębiorców, czyli branże, które najmocniej ucierpiały w wyniku panującej pandemii Covid – 19 (związane z zakwaterowaniem, gastronomią, organizatorami turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz z działalnością sportową, rozrywkową i rekreacyjną).

W miniony poniedziałek Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca opublikowała listę beneficjentów, którzy zostali rekomendowani do dofinansowania. Teraz przedsiębiorcy muszą dostarczyć niezbędne dokumenty do podpisania umowy i będą mogli otrzymać refundację poniesionych kosztów, które ponieśli lub poniosą w związku z realizacją swojego projektu. Planowany termin podpisywania umów to przełom lutego i marca br.

Udostępnij >
T
separator