Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
90 mln zł na wsparcie branży turystycznej

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zakończyła nabór wniosków dotyczących "Wsparcia dla MŚP dotkniętych skutkami COVID-19". Zabezpieczone środki w wysokości ponad 90 mln zł pozwolą na wsparcie około 2400 firm z branż turystycznej i okołoturystycznej

 - Turystyka to jeden z sektorów gospodarki, który został bezpośrednio dotknięty kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego. - To jednocześnie branża mająca duże znaczenie dla Dolnego Śląska. Uruchomione przez samorząd województwa wsparcie pomoże wielu firmom w utrzymaniu płynności finansowej, a dzięki dotacjom przedsiębiorstwa będą nadal wpływać na rozwój regionu. 

Podczas pierwszego naboru ocenę formalno-merytoryczną przeszło 1 318 firm, które zostały rekomendowane do dofinansowania na kwotę ponad 53 mln złotych. Drugi nabór został ogłoszony z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na wsparcie przez dolnośląskich przedsiębiorców. Wnioski w drugim naborze złożyło 1 066 firm m.in. z branż turystycznej i okołoturystycznej na kwotę dofinansowania ok. 40 mln złotych. Obecnie rozpoczęta została ocena formalno-merytoryczna, która pozwoli wyłonić firmy rekomendowane do wsparcia w drugim naborze.

Nabór przeznaczony był dla mikro i małych dolnośląskich przedsiębiorców zajmujących się działalnością sportową, rozrywkową, rekreacyjną, twórczą związaną z kulturą i rozrywką, z prowadzeniem muzeów, bibliotek czy archiwów. O wsparcie mogli ubiegać się także agenci turystyczni, wszelkiego rodzaju organizatorzy turystyki, pośrednicy, firmy związane z działalnością usługową w zakresie rezerwacji, zakwaterowania, wyżywienia i inne przedsiębiorstwa, których praca związana jest z branżą turystyczną. Ze wsparcia skorzystać mogły te firmy, które w czasie epidemii odnotowały spadek obrotów o co najmniej 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednorazowa dotacja dla poszczególnych przedsiębiorstw wyniesie od 23,5 tys. zł do nawet 164,7 tys. zł.

 -Wiele firm branży turystycznej utraciło płynność finansową podczas epidemii koronawirusa - informuje Jerzy Michalak, dyrektor Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. - Z danych GUS wynika, że część przedsiębiorców deklaruje spadek obrotów swoich działalności w wysokości nawet 90%. Dlatego wierzę, że projekt wsparcia pomoże wielu firmom znów stanąć na nogi.

Na wsparcie wnioskodawców samorząd województwa przeznaczył w sumie ponad 90 mln zł, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

Udostępnij >
T
separator