Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Aby NGO było efektywne

Pracownicy, członkowie i wolontariusze organizacji pozarządowych i izb gospodarczych mogą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu online z cyklu „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”, które odbędzie się w dniach 12-14 października 2020 r.

Pod okiem ekspertów uczestnicy szkolenia będą mieli szansę zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności   z  zakresu konsultacji publicznych, pisania opinii, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa oraz analizy finansowej. Zdobędą też ważnie informacje o pakiecie ustaw „Konstytucja Biznesu”, ustawie  RODO czy z zakresu prawa gospodarczego.

Swój udział w szkoleniu można zgłaszać na stronie:  https://iped.pl/formularz-zgloszeniowy,36.html

Organizatorami szkolenia są Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Udostępnij >
T
separator