Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Archicom emituje obligacje o wartości 110 mln zł

Archicom S.A. wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 110 mln złotych. Obligacje zostały zaoferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

W aktualnej emisji spółka wypuściła na rynek 110 000 dwuletnich obligacji o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Papiery mają zmienne oprocentowanie, oparte o WIBOR 3M, powiększone o marżę odsetkową. Wypłata odsetek będzie następować w okresach trzymiesięcznych.

Przeprowadzona emisja obligacji jest największą w historii Grupy Archicom.

– Dodjęliśmy decyzję o jej przeprowadzeniu, ponieważ dotychczasowe emisje Archicom cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów instytucjonalnych. Odpowiedź rynku w zakresie kwoty oraz poziomu oczekiwanej marży dowodzą zaufania do nakreślonej przez zarząd strategii spółki. Środki pieniężne pozyskane z emisji obligacji pozwolą na zachowanie elastyczności w zakresie decyzji biznesowych, w tym w budowaniu „banku ziemi”. – mówi Agata Skowrońska-Domańska, CFO Grupy Archicom.

W 2021 roku Archicom wypracował wysokie wyniki sprzedażowe, gdzie nowych właścicieli znalazło 1275 lokali (wzrost o 304 mieszkania w porównaniu do roku 2020). Aktami notarialnymi – we Wrocławiu – zostało przekazanych 1266 mieszkań. Oprócz lokali będących w aktualnej ofercie, bank ziemi Archicom – na dzień koniec 2021 – pozwala na realizację około 3,7 tys. mieszkań.

Udostępnij >
T
separator