Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Będzie wsparcie dla dolnośląskich uzdrowisk

Już w czerwcu br. zostanie uruchomiony nowy program priorytetowy NFOŚiGW „Klimatyczne Uzdrowiska”. Rządowy program o wartości 250 mln zł ma na celu wsparcie samorządów posiadających status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej w zwiększeniu odporności na skutki zmian klimatu. W Szczawnie Zdroju odbyło się spotkanie w tej sprawie Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtyki z samorządowcami.

Nowy program „Klimatyczne Uzdrowiska” to kolejny krok w trosce o ochronę klimatu. Budżet programu wyniesie 250 mln zł, a sam nabór potrwa do 2024 roku bądź do wyczerpania środków. Jego beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i są powołane do realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w ustawach oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań na ich rzecz.

 - Dolny Śląsk słynie z uzdrowisk, z których korzystają mieszkańcy całego kraju. Wspieracie finansowe dla nich w znaczący sposób pomoże w realizacji działań, zmierzających w rezultacie do poprawy jakości powietrza w całym regionie – zaznacza marszałek Cezary Przybylski.

 - Jako mieszkańcy Dolnego Śląska możemy być dumni, że nasz region jest uzdrowiskowym zagłębiem w skali całego kraju. Aby nasze zdroje rozwijały się w szybkim tempie, potrzebne są pieniądze. Dzisiejsza zapowiedź uruchomienia wielomilionowego programu inwestycyjnego, z którego będą mogły korzystać nasze dolnośląskie gminy uzdrowiskowe, to świetna wiadomość. – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

 Program Priorytetowy „Klimatyczne Uzdrowiska” będzie składać się z dwóch części: Adaptacji do zmian klimatu oraz Wspierania efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych, koordynowanej przez Departament Efektywności Energetycznej oraz Departament Adaptacji do Zmian Klimatu NFOŚiGW.

Kluczowe cele programu to m.in.:
- upowszechnianie nowoczesnych, efektywnych i skutecznych rozwiązań w miastach uzdrowiskowych,
- poprawa jakości powietrza,
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej,
- inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł,
- działania w zakresie adaptacji do zmian klimatu w miastach, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, systemów zagospodarowania wód opadowych i kanalizacji deszczowej, zieleńców i parków,
- zaopatrzenie ludności w wodę do picia, w tym: budowa i modernizacja ujęć wód i stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych.

- Wszystkim nam zależy na dobrym klimacie. Czyste powietrze, woda, zdrowa żywność, możliwość życia w symbiozie z otaczającą nas naturą to marzenia ponad jakimikolwiek podziałami. Szczególne oczekiwania mamy wobec miejscowości uzdrowiskowych, takich jak goszczące nas Szczawno-Zdrój. Tu szukamy nie tylko wypoczynku, ale i zdrowia. A to oznacza dla ponad 50 gmin uzdrowiskowych i miejscowości, które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej, olbrzymie szanse, ale i wyzwania. Kapitał tych samorządów to wyjątkowy mikroklimat, o który wspólnie, aktywnie musimy zadbać. Ten cel przyświecał pracom nad nowym programem przygotowanym wspólnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zaznacza Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

 Szczegółowe informacje na temat naboru będzie można znaleźć na stronie www.nfosigw.gov.pl

Udostępnij >
T
separator