Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Bezpłatne testy na COVID-19 we Wrocławiu

Do 30 września w punktach drive-thru Łukasiewicz – PORT we Wrocławiu można bezpłatnie wykonać test RT-PCR wykrywający infekcję koronawirusem. Jedynym warunkiem jest zgoda na pobranie dodatkowego wymazu z nosa i gardła na potrzeby projektu naukowego realizowanego przez zespół naukowców z Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki z Warszawy.

Projekt realizowany jest we współpracy z Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii z Wrocławia. Finansuje go Agencja Badań Medycznych.

Od każdego uczestnika badania pobrane zostaną cztery wymazy. Dwa z nich posłużą do wykonania standardowego testu molekularnego RT-PCR w medycznym laboratorium diagnostycznym Łukasiewicz – PORT. Ochotnicy uczestniczący w projekcie otrzymają wiarygodny wynik badania autoryzowany przez diagnostę laboratoryjnego.

- Dwa pozostałe wymazy posłużą do celów naukowych – zostaną wykorzystane do potwierdzenia działania naszego testu opracowywanego w ramach projektu CoVSens „Czujniki do szybkiego i bezinwazyjnego wykrywania wirusa SARS-CoV-2 na wczesnym etapie zakażenia” – wyjaśnia kierownik projektu CoVSens dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska z Łukasiewicz  Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki.

Weryfikacja działania czujnika przy użyciu wymazów pobranych od ochotników to końcowy etap projektu CoVSens. Jego efektem ma być opracowanie wysokoczułych testów przesiewowych, które pozwolą na wczesne, bezinwazyjne i stosunkowo niedrogie rozpoznawanie infekcji wirusem SARS-CoV-2, a tym samym ograniczenie jego rozprzestrzeniania się i przenoszenia choroby w społeczeństwie.

­- Cieszymy się, że naszym doświadczeniem i infrastrukturą możemy wesprzeć Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w realizacji projektu zmierzającego do opracowania nowych, szybkich testów przesiewowych pozwalających wykryć wirusa SARS-CoV-2 – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w badaniu. Ochotnicy otrzymają bezpłatnie wynik testu RT-PCR w kierunku COVID-19, co jest bardzo istotne w okresie, w którym liczba zakażeń rośnie i potrzeba diagnostyki jest coraz większa – dodaje dr Andrzej Dybczyński.

Przewagą testu w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań jest relatywnie niski koszt jego wykonania przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania na wynik (nawet do 30 minut) oraz zachowaniu wysokiej czułości i wiarygodności badania.

- Naszym celem jest opracowanie relatywnie taniego, wysokoczułego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, szczególnie potrzebnego w czasie narastającej liczby zachorowań na COVID-19. Opracowany test będzie wykrywał obecność białek strukturalnych w otoczce wirusa w stosunkowo krótkim czasie – tłumaczy dr inż. Joanna Jankowska-Śliwińska.

– Nasz test będzie mógł znaleźć szerokie zastosowanie w diagnozowaniu infekcji wirusem SARS-CoV-2, m.in. na przejściach granicznych czy lotniskach. Szybki test przesiewowy pozwoli na wiarygodną identyfikację osób zakażonych na podstawie analizy próbek wymazów z gardła i nosa – dodaje dr hab. Kamil Kosiel, główny badacz w projekcie CoVSens realizowanym przez Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Jak wziąć udział w projekcie?  
Wystarczy zgłosić się do jednego z dwóch punktów wymazowych Łukasiewicz – PORT we Wrocławiu w godzinach ich pracy i przed pobraniem wymazu zadeklarować chęć uczestniczenia w projekcie naukowym. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana. W badaniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Wynik badania zostanie wydany w ciągu 36 godzin, w języku polskim i angielskim. Darmowe testy będą wykonywane do 30 września 2022 r. lub do uzyskania wymaganej w ramach projektu liczby prób.

Gdzie znajdują się punkty wymazowe Łukasiewicz – PORT?   
Darmowe testy w ramach projektu CoVSens wykonywane są w obu punktach drive-thru Łukasiewicz – PORT: na Kampusie Pracze (ul. Stabłowicka 147, wjazd zamknięty szlabanem, prosimy dzwonić domofonem), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00, oraz w Porcie Lotniczym Wrocław (ul. Graniczna 190, parking B przed terminalem), od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00 i w soboty w godz. 8.00-10.00.

Udostępnij >
T
separator