Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
BGK pomaga przedsiębiorcom

Wywiad z Ewą Nowak-Iskra, dyrektorem Regionu Dolnośląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ewa Nowak-Iskra, dyrektor Regionu Dolnośląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Z jakich produktów Banku Gospodarstwa Krajowego najczęściej korzystają dolnośląscy przedsiębiorcy?

BGK jako państwowy bank rozwoju, jest instytucją, która aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Ma zatem unikalne doświadczenie w finansowaniu inwestycji, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji środków unijnych. Przedsiębiorcy, z którymi współpracuje Region Dolnośląski BGK, reprezentują branże charakterystyczne dla Dolnego Śląska, takie jak: przemysł chemiczny, produkcja maszyn czy też nowoczesne technologie. To, co wyróżnia BGK na rynku bankowym, to m.in. wspieranie eksportu na rynki trudne, rozwijające się poprzez Rządowy Program „Finansowe Wspieranie Eksportu”. Dzięki naszym rozwiązaniom firmy mogą sfinansować krótko- i długoterminowe kontrakty eksportowe w formie akredytyw, wykupu wierzytelności i kredytu dla banku nabywcy. Wspieramy także  polskie przedsiębiorstwa w ekspansji zagranicznej, pomagając sfinansować zakup spółek i aktywów zagranicznych.

  • Jaką formę pomocy BGK przygotował dla przedsiębiorców w okresie pandemii?

Dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 przygotowaliśmy, we współpracy z ministerstwami i sektorem bankowym kilkanaście rozwiązań. Mogą z nich  skorzystać przedsiębiorcy bez względu na wielkość firmy czy branżę. Na pomoc przedsiębiorcom przeznaczyliśmy już ponad 53 mld zł.

  • Jak wygląda wykorzystanie środków w woj. dolnośląskim i z jakich form wsparcia przedsiębiorcy korzystają najczęściej?

Na Dolnym Śląsku, do tej pory z pomocy skorzystało prawie 5 tys. firm, które otrzymały pomoc w wysokości prawie 4 mld zł. W większości odbiorcami pomocy są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wśród nich największym zainteresowaniem cieszą się gwarancje de minimis, czyli zabezpieczenie kredytu na wypadek, gdyby przedsiębiorca nie spłacił go w terminie. 
W związku z tzw. tarczą „antykryzysową” wprowadziliśmy zmiany w trzech zasadniczych parametrach gwarancji. Zmiany dotyczą zwiększenia maksymalnego zabezpieczenia kwoty kredytu z 60 do 80 proc. oraz wydłużenia okresu kredytu obrotowego z 27 na 39 miesięcy. Zrezygnowaliśmy również z pobierania prowizji za udzielenie zabezpieczenia za pierwszy rok gwarancji.

  • A z jakich rozwiązań mogą skorzystać duże firmy?

Duzi mogą skorzystać z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielamy gwarancji spłaty kredytów przeznaczonych na zapewnienie płynności finansowej. To zabezpieczenie obejmuje do 80 proc. kwoty kredytu. Udzielana maksymalnie do 27 miesięcy  i nie dłużej niż okres kredytu + 3 miesiące i może objąć kredyt w wysokości nawet do 250 mln zł. BGK uruchomił także Fundusz Dopłat oferujący dopłaty do odsetek kredytu obrotowego (FDO). Wsparcie z FDO pozwala obniżyć koszt kredytu obrotowego zaciągniętego przez firmę. Przedsiębiorca spłaca tylko część odsetek należnych bankowi kredytującemu, resztę pokrywa dopłata z budżetu państwa. Kolejnym rozwiązaniem, które BGK wprowadziło jest gwarancja spłaty limitów faktoringowych przeznaczonych dla przedsiębiorców należących do kategorii MŚP oraz dla dużych przedsiębiorstw.

  • Jakie inne rozwiązania w pakiecie pomocowym oferuje BGK?

Oferujemy wsparcie z wykorzystaniem funduszy europejskich i środków krajowych. Wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziliśmy zmiany w pożyczkach unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Uruchomione zostały też pożyczki płynnościowe z RPO, z których firmy mogą opłacić bieżące zobowiązania np. wynagrodzenia pracowników. Na korzystniejsze warunki spłaty mogą liczyć pożyczkobiorcy Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. W tym programie wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają niskooprocentowanych pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej czy utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Wśród przygotowanych przez nas rozwiązań są także dodatkowe ułatwienia w spłacie pożyczki dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

  • Czy te rozwiązania są dostępne bezpośrednio w BGK?

Te rozwiązania dostępne są we współpracujących z BGK instytucjach finansujących,  bankach komercyjnych i spółdzielczych. Szczegółowe informacje na temat rozwiązań z pakietu pomocowego BGK dostępne są na naszej stronie internetowej: www.bgk.pl/pakietpomocy.

 

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Region Dolnośląski
ul. Gen. Romualda Traugutta 45, Wrocław
e-mail: WrocławSekretariatRegionDolnoslaski@bgk.pl

Udostępnij >
T
separator