Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rusza nowa edycja „Bonu na dotację”

Wrocławski Park Technologiczny uruchamia kolejną edycję bezzwrotnego wsparcia dla firm, finansującego do 100% kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe, które przewidują potencjalne wykorzystanie zasobów WPT.

Środki finansowe pozyskane w ramach „Bonu na dotację” można przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych, poniesionych na przygotowanie aplikacji o dotację unijną w ramach prowadzonej działalności, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej. Mechanizm „Bon na dotację” polega na refundacji poniesionych kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie po jego złożeniu. Co do zasady WPT refunduje do 10 tys. zł kosztów za przygotowanie wniosku o dotację z UE. Skorzystać z Bonu mogą firmy, które w realizacji swoich projektów zakładają wykorzystanie zaplecza laboratoryjnego i/lub biznesowego Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z mechanizmu „Bon na dotację” zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line, które odbędzie się 25 lutego 2021 r. (czwartek), o godz. 10:00. 
Szczegóły spotkania zostaną podane po otrzymaniu zgłoszenia, które prosimy wysłać do piątku, 19 lutego 2021 r., na adres dorota.grzegory@technologpark.pl.

Podczas około godzinnego spotkania, które ma formułę informacyjno-szkoleniową, zostanie omówiony mechanizm wsparcia dla firm, a także przybliżone zostaną aktualne konkursy na dofinansowanie, w szczególności:

  • Szybka Ścieżka - konkurs w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus; Go to Brand - konkursy w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu;
  • Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (Aglomeracja Wałbrzyska) - konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji o mechanizmie „Bon na dotację” i innych formach wsparcia WPT dla biznesu można znaleźć: www.technologpark.pl/doradztwo-i-networking.

Udostępnij >
T
separator