Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Diagnostyka w walce z pandemią

W dniu 27 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Diagnosty Laboratoryjnego. Jak ważna dla społeczeństwa jest to praca, pokazał ponad rok zmagań z pandemią COVID-19. Z doświadczenia, wiedzy i kompetencji diagnostów i analityków medycznych korzysta również Centrum Diagnostyki Populacyjnej powołane rok temu w Łukasiewicz – PORT we Wrocławiu.

Centrum Diagnostyki Populacyjnej to pierwszy tego rodzaju ośrodek w Polsce. Jego celem jest między innymi prowadzenie zaawansowanych badań nad chorobami zakaźnymi. Eksperci są zgodni – epidemie i pandemie będą się powtarzać. Nie mają też wątpliwości, że w sytuacji zagrożenia epidemicznego kluczowa jest możliwość podjęcia natychmiastowych działań i niezwłocznego rozpoczęcia masowej diagnostyki.

Decyzja o utworzeniu Centrum Diagnostyki Populacyjnej została ogłoszona w maju 2020 r. Trwająca pandemia COVID-19 sprawiła, że od początku istnienia ośrodka jego główna aktywność skupia się w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym.

- Sytuacja trwającej pandemii zdeterminowała pierwszy rok działalności Centrum Diagnostyki Populacyjnej, ukierunkowując ją na realizację bieżących potrzeb diagnostycznych. W ciągu ostatniego roku koncentrowaliśmy się przede wszystkim na rozwoju Medycznego Laboratorium Diagnostycznego oraz tworzeniu i obsłudze punktów pobrań we Wrocławiu­ – mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT. – Zespół naszego laboratorium diagnostycznego tworzą wykwalifikowani analitycy medyczni, mikrobiolodzy, biotechnolodzy i genetycy. Wszystkim serdecznie dziękuję za pełną zaangażowania pracę – dodaje dyrektor wrocławskiego Instytutu.

Projekt Centrum Diagnostyki Populacyjnej jest realizowany w oparciu o istniejące zasoby infrastrukturalne i kompetencje zespołu Łukasiewicz – PORT. Uzupełni je dodatkowo laboratorium szybkiego reagowania epidemiologicznego w standardzie BSL-3 – pierwsza w zachodniej Polsce i jedna z zaledwie kilku w całym kraju tego typu jednostek. Będzie się ono odznaczało trzecią (w czterostopniowej skali) klasą bezpieczeństwa biologicznego, umożliwiającą prowadzenie badań nad groźnymi patogenami wywołującymi choroby zakaźne takie jak SARS, AH1N1, COVID-19. Ich wyniki pozwolą na opracowywanie środków antywirusowych i antybakteryjnych, testów, terapii czy leków. W ten sposób Centrum przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa biomedycznego społeczeństwa.  

Kolejnym obszarem aktywności Centrum Diagnostyki Populacyjnej jest rozwijanie metod diagnostycznych dla chorób zakaźnych, a także tworzenie prognoz i ekspertyz. W sytuacji nawracających epidemii staną się one źródłem istotnych informacji dla władz rządowych i samorządowych. Obok chorób zakaźnych, przedmiotem badań prowadzonych w Centrum będą choroby cywilizacyjne, takie jak cukrzyca, nowotwory, otyłość, choroby układu krążenia oraz zaburzenia psychiczne. Ich wyniki mają stanowić znaczące wsparcie dla polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Zdrowie jest jednym z kluczowych kierunków badawczych instytutów Łukasiewicza. Obszar ten obejmuje badania i rozwój nowych technologii, diagnostyki i terapii, wytwarzania produktów leczniczych oraz aparatury i techniki medycznej. Instytuty działające w Grupie Badawczej Łukasiewicza Zdrowie wytwarzają produkty lecznicze dla technologii leków odtwórczych, jak i oryginalnych oraz realizują wszystkie etapy powstawania wyrobów medycznych i aparatury. Innowacyjność Łukasiewicza w obszarze zdrowia to badania nowych materiałów do zastosowań w medycynie, nowoczesna i spersonalizowana diagnostyka i terapie medyczne oparte na inżynierii białek oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji i biosensorów.

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Technologii z Wrocławia od początku aktywnie uczestniczy w walce ze skutkami pandemii COVID-19. Poza Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, które jest częścią Centrum Diagnostyki Populacyjnej i zostało wpisane na listę Ministerstwa Zdrowia, prowadzi też trzy punkty poboru próbek (wymazów) oraz punkt szczepień populacyjnych.

Udostępnij >
T
separator