Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Do obiegu trafiła moneta z motywem Wrocławia

Srebrna kolekcjonerska moneta "Wrocław - mała ojczyzna" została wyemitowana przez Narodowy Bank Polski. Jej nominał to 50 zł. Trafiła do obiegu 8 lipca 2021 r.

Narodowy Bank Polski poprzez emisję nowej monety o Wrocławiu chce upamiętnić związek mieszkańców z miastem, który trwa od setek lat. 

Na awersie monety zamieszczono widok na najstarszą część miasta, czyli Ostrów Tumski. Z kolei na rewersie znalazły się postacie dominikanina bł. Czesława Odrowąża i ks. Henryka Pobożnego.

W broszurze NBP napisano, że w XIII w. Wrocław został zniszczony podczas najazdu tatarskiego i uzyskał lokację na prawie magdeburskim. W XIV stuleciu Wrocław wraz z Dolnym Śląskiem stał się częścią korony czeskiej. Z tego okresu pochodzi wspaniały zabytkowy Ratusz. W XVI w. miasto znalazło się we władaniu Habsburgów. W wieku XVIII, po tzw. wojnach śląskich Wrocław został włączony do państwa pruskiego. W niemieckich rękach pozostawał do końca II wojny światowej. Na jego rozwoju przestrzennym zaważyła decyzja Napoleona z 1807 r. nakazująca rozbiórkę otaczających miasto murów. Moneta przypomina również o powojennej historii - protestów społecznych, "Solidarności" oraz powstaniu samorządu w 1990 r. 

Moneta "Wrocław - mała ojczyzna" została wyemitowana w nakładzie 6 tys. sztuk. Już pierwszego dnia pod budynkiem wrocławskiego NBP ustawiały się duże kolejki chętnych do jej zakupu.

 

Udostępnij >
T
separator