Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Dobry rok Grupy Selena

Grupa Selena w 2020 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1,38 mld zł, co oznacza wzrost o 4,4 proc. rok do roku . Pomimo tymczasowego ograniczenia działalności kontrahentów, związanego z pandemią, jej zysk netto na koniec roku wyniósł 76,3 mln zł, a zysk operacyjny (EBIT) osiągnął poziom 127,2 mln zł i był wyższy o 100,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

W 2020 roku Grupa Selena zanotowała bardzo dobre wyniki finansowe i kontynuowała wzrost na kluczowych rynkach zagranicznych. Znaczącego wpływu na wynik nie miały ograniczenia spowodowane czasowymi, lokalnymi lockdownami czy przejściowe utrudnienia w działalności kontrahentów, zwłaszcza w okresie od kwietnia do maja ub.r. Dzięki stabilizacji cen surowców na korzystnym poziomie, a także systematycznemu rozwijaniu oferty produktów innowacyjnych oraz wysokomarżowych, spółka wyraźnie poprawiła też rentowność brutto sprzedaży, która na koniec roku wyniosła 33,8 proc. i była wyższa o 3,8 p.p. rok do roku.

Wymagający czas

– Miniony rok był dla nas wszystkich niezwykłym i pod wieloma względami bardzo wymagającym czasem. Z jednej strony musieliśmy zmierzyć się z dużą dozą niepewności w kontekście kierunku rozwoju pandemii, a z drugiej staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytanie o jej wpływ na gospodarkę i ogólną sytuację makroekonomiczną na świecie. O ile dziś wiemy już na temat wirusa zdecydowanie więcej niż wiosną zeszłego roku, o tyle skutki ekonomiczne pandemii wciąż są trudne do przewidzenia. Przykładem są choćby ceny surowców czy kursy walut, które w trakcie ubiegłego roku zmieniały się i bezpośrednio rzutowały na naszą marżę. Byliśmy w stanie przeciwdziałać tym wahaniom m.in. dzięki naszej ofercie produktowej oraz rozbudowanemu modelowi kanałów dystrybucji i dziś jesteśmy jeszcze lepiej przygotowani na ewentualne fluktuacje – zauważa Jacek Michalak, Prezes Zarządu Grupy Selena i podkreśla, że bardzo dobre wyniki finansowe Grupy to zasługa szeregu małych zwycięstw, które podczas ubiegłego roku udało się osiągnąć. – Jednym z nich była decyzja o utworzeniu na początku marca ub.r. specjalnego zespołu, do którego zadań należało opracowanie procedur bezpieczeństwa w firmie i zaprojektowanie ich tak, aby zminimalizować wpływ koronawirusa na prowadzoną przez nas działalność. To bardzo ważny element, który pozwolił nam utrzymać w kolejnych miesiącach ciągłość prac we wszystkich 19 lokalizacjach produkcyjnych, a tym samym zapewnić terminowe dostawy do naszych klientów przez cały rok, niezależnie od pandemii – dodaje Jacek Michalak.

Większe moce produkcyjne

– Obok działań podjętych w zakresie przejścia w tryb pracy zdalnej, a jednocześnie zabezpieczenia ciągłości produkcji, systematycznie pracowaliśmy też nad bezpieczeństwem w naszych fabrykach. Zredukowaliśmy wskaźnik wypadkowości aż o 11 p.p. rok do roku. Dzięki inwestycjom w robotyzację i automatyzację linii produkcyjnych, zwiększyliśmy także nasze moce produkcyjne – wylicza Marek Tomanek, Członek Zarządu ds. Operacyjnych Grupy Selena i zaznacza, że inwestycje te były w tym roku na bardzo wysokim poziomie, pomimo trudności związanych z pandemią. – W pełni kontrolowaliśmy koszty, ale i jakość, wzmacniając tym samym nasze podejście do zarządzania tymi obszarami. Dużym wsparciem okazał się dla nas także Dział Planowania, który w czasie pandemii aktywnie i na bieżąco poszukiwał usprawnień, a jednocześnie efektywnie integrował planowanie produkcji z przepływem surowców w całym łańcuchu dostaw – komentuje Marek Tomanek.

Lockdown miał znaczenie

Bardzo dobrym wynikom na poziomie finansowym w 2020 roku towarzyszył także wzrost przychodów na kluczowych rynkach zagranicznych, na których działa Grupa Selena – m.in.: na Ukrainie, w Chinach, Kazachstanie, Rumunii, Hiszpanii, USA i Europie Centralnej, ale też w Brazylii, Turcji i Rosji. Warto podkreślić, że sytuacja w każdym z tych krajów w skali całego zeszłego roku była inna, a pandemia i towarzyszące jej ograniczenia uderzały w nie z odmiennym nasileniem i w różnych odstępach czasu. Mimo to, po czterech kwartałach ub.r. Selena utrzymała dodatnią dynamikę przychodów, z czego aż 63,9 proc. pochodziło z krajów Unii Europejskiej, w tym także z Polski.

– Lockdowny oraz wprowadzane przez rządy restrykcje w naturalny sposób wpłynęły na sytuację rynkową w poszczególnych krajach. Zmniejszeniu uległ oczywiście popyt, ale skutki ograniczeń były widoczne przede wszystkim w kontekście dostępności punktów dystrybucji, które z dnia na dzień zostały pozamykane. Było to najbardziej widoczne we Włoszech oraz w Hiszpanii, które najmocniej ucierpiały podczas pierwszej fali pandemii – ocenia Sławomir Majchrowski, Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Grupy Selena i dodaje, że mimo tych trudności, realizacja przyjętej przez Grupę strategii przebiegała bez większych zakłóceń. – Nasze założenia okazały się słuszne i sprawdziły się nawet w tak trudnych czasach. Kolejny strategiczny cel, przed którym stajemy jako Grupa, to zwiększenie ekspansji geograficznej i penetracji kanałów sprzedaży. Oczywiście, wciąż koncentrujemy się także na wprowadzaniu nowości do oferty i w tym celu inwestujemy zarówno w rozwiązania zakresu digitalizacji procesów, jak i kolejne produkty – podsumowuje Sławomir Majchrowski.

Istotne utrzymanie ciągłości produkcji

– W kontekście zabezpieczenia marży bez wątpienia pomogło nam też to, że wiedząc wcześniej o sytuacji w krajach azjatyckich, mogliśmy przygotować się na rozwój pandemii w innych częściach świata i zawczasu wypracować adekwatne rozwiązania – uzupełnia Jacek Michalak i wskazuje, że niezależnie od kraju i fazy pandemii, w której aktualnie się on znajdował, w każdym przypadku bardzo ważne było utrzymanie ciągłości produkcji, logistyki dostaw i zaopatrzenia. – Sprawdziła się tu również wdrażana od wielu lat technologia i rozwiązania systemowe, które pozwoliły na efektywne zarządzanie poszczególnymi operacjami oraz na zachowanie płynności zamówień. Część z tych inwestycji kontynuowaliśmy także w 2020 roku, rozwijając moce produkcyjne, a także skupiając się na  automatyzacji i robotyzacji naszych fabryk. Jako Grupa Selena korzystaliśmy też z tarczy osłonowej tam, gdzie działają nasze spółki, w tym również w ramach tarczy antykryzysowej w Polsce. Fundusze te pomogły w utrzymaniu wielu miejsc pracy i istotnie przyczyniły się do zminimalizowania negatywnych skutków ekonomicznych pandemii na przestrzeni zeszłego roku – komentuje Jacek Michalak.

Udostępnij >
T
separator