Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Dolnośląscy geodeci najlepsi w Polsce

Geodeci z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu zdobyli główną nagrodę i wyróżnienie w ważnym, ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki ich staraniom, poprawi się sytuacja rolników w regionie.

W grudniu ubiegłego roku Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu wzięło udział w 44. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych organizowanego co roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja konkursowa doceniła projekty geodetów z naszego regionu przyznając im I miejsce oraz wyróżnienie.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu nadesłano projekty z całej Polski. Te dolnośląskie zgłoszone zostały w dwóch kategoriach: Założenia do projektów scaleń przewidzianych do realizacji w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego PROW 2014-2020 oraz projekty scaleń gruntów zakończone w latach 2017-2019.

W pierwszej z nich dolnośląskie opracowanie pt. „Założenia do projektu scalenia gruntów wsi Niedźwiedzice, gmina Chojnów, powiat legnicki” okazało się najlepsze spośród 7 zgłoszonych obiektów. Wyróżniono także zrealizowany już „Projekt scalenia gruntów wsi Naratów, gmina Niechlów, powiat górecki”, czyli opracowanie startujące w drugiej kategorii, w ramach której konkurowało 14 obiektów.

- To już kolejny rok, w którym Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych uzyskało tak dobre wyniki zdobywając nagrodę i wyróżnienie. Widać, że wysiłek i starania czynione w codziennej pracy nie idą na marne, ale są zauważane na arenie krajowej. Biuro wykonuje swoje zadania w celu poprawy jakości życia mieszkańców dolnośląskiej wsi. Myślę, że znakomita ich większość dobrze i wysoko ocenia te działania – komentuje Marek Bittner, Geodeta Województwa i dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego.

Wyróżnienie w konkursie zdobył natomiast zakończony już projekt scalenia gruntów we wsi Naratów obejmujących niemalże 700 ha powierzchni, gdzie znajduje się 48 gospodarstw rolnych. Zmniejszono liczbę działek w tym obrębie o ponad połowę - z 729 do 318 (z 8,2 do 3,1 na gospodarstwo). Przebudowano także 4 drogi dojazdowe oraz nasadzono szpaler drzew (gatunki miododajne). Aby przywrócić grunty do użytkowania rolniczego, konieczna była rekultywacja ponad 3 km zlikwidowanych w przeszłości dróg. Na obszarze tym powstanie także ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305, która ma służyć mieszkańcom i turystom.

Scalanie gruntów to ważny i złożony proces. Jego celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków do gospodarowania ziemią w rolnictwie i leśnictwie. Dziś w wielu przypadkach ziemia będąca własnością danej osoby jest podzielona na kilka działek ewidencyjnych lub jej kształt nie pozwala na efektywne gospodarowanie nią. Przy tworzeniu projektu scaleniowego geodeci uwzględniają wymagania związane z użyciem nowoczesnych maszyn i urządzeń rolniczych, a także między innymi określają nowe granice działek, zmniejszają ich liczbę oraz dbają o to, by każda z nich uzyskała dostęp do drogi publicznej. Dzięki tym działaniom następuje przekształcenie przestrzeni wiejskiej, co z kolei wpływa na zmniejszenie kosztów produkcji rolnej.

Założenia do projektu scalania gruntów to dokument wymagany przy ubieganiu się o pomoc finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na scalenie gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

 

 

Udostępnij >
T
separator