Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Dolnośląscy przedsiębiorcy na Międzynarodowych Targach Medycznych FIME

W dniach 27-29 lipca 2022 roku, w Miami w Stanach Zjednoczonych, odbyły się - jedne z największych na świecie - branżowe Międzynarodowe Targi Medyczne FIME 2022. W misji gospodarczej zorganizowanej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, w ramach unijnego projektu Dolnośląskiej Dyplomacji Gospodarczej „Going Global”, wzięli udział przedsiębiorcy z Dolnego Śląska działający w sektorze ochrony zdrowia.

Florida International Medical Expo FIME w Miami skupiły blisko tysiąc wystawców z kilkudziesięciu krajów świata, ponad dwanaście tysięcy odwiedzających i ponad dwadzieścia tysięcy uczestników online. W Międzynarodowych Targach Medycznych FIME w USA uczestniczyli dolnośląscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze ochrony zdrowia. Udział w wydarzeniu gospodarczym możliwy był dzięki realizowanemu przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego projektowi Dolnośląskiej Dyplomacji Gospodarczej Going Global. Międzynarodowe Targi Medyczne FIME 2022 to wiodące targi sektora ochrony zdrowia, gromadzące producentów, dystrybutorów, dostawców urządzeń i sprzętu medycznego.

- Uczestnikami Międzynarodowych Targów Medycznych FIME byli dolnośląscy przedstawiciele sektora medycznego, dla których była to możliwość poznania nowoczesnych technologii, wymiany doświadczeń oraz zawierania zagranicznych kontaktów gospodarczych. Wystawcami podczas targów FIME były również polskie firmy zajmujące się m.in. produkcją sprzętu i akcesoriów medycznych, które były tam obecne dzięki współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Na Targach FIME 2022 obecni byli przedsiębiorcy reprezentujący firmy medyczne z Dolnego Śląska. Firma NeuroSYS - zajmująca się dedykowanymi rozwiązaniami IT dla klientów z branży farmaceutycznej, medycznej i digital health; Vstorm Company - firma tworząca innowacyjne produkty, aplikacje webowe oraz data management; Cancer Center – firma skupiona na rozwiązaniach w zakresie sztucznej inteligencji w zakresie diagnostyki nowotworowej; Ferber State Aid Consulting - firma działająca w branży tech-med, która opracowała czujnik zatorowości tętniczej; Giant LaZer - firma tworząca oprogramowanie w technologiach wirtualnej rzeczywistości (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR); Beauty of Science - firma oferująca nowoczesne technologie w kosmetologii; BS Tech - firma tworząca programy i aplikacje wspierające pracę specjalistów w medycynie oraz BISAF – firma produkująca unikatowe na skalę Europy maski ochronne.

Uczestnictwo dolnośląskich przedsiębiorców w Targach FIME 2022 możliwe było dzięki projektowi „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza”. To projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, odpowiadający potrzebom, wyzwaniom i oczekiwaniom dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Going Global jest projektem unijnym o wartości 6 mln złotych (przy 85% udziale środków europejskich), które samorząd województwa przeznacza na organizację udziału dolnośląskich przedsiębiorstw w międzynarodowych targach, konferencjach, misjach gospodarczych oraz kampaniach promocyjnych.

Projekt „Going Global – Dolnośląska Dyplomacja Gospodarcza” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Okres realizacji projektu, to październik 2020 r. – listopad 2022 r.

- W ramach projektu Dolnośląskiej Dyplomacji Gospodarczej - Going Global, realizowanego dzięki środkom unijnym umożliwiamy przedsiębiorcom z naszego regionu aktywne uczestnictwo w najważniejszych wydarzeniach gospodarczych w Europie i na świecie, dzięki czemu pomagamy sektorowi MMŚP w otwarciu swojej działalności na międzynarodowych rynkach oraz na współpracę z zagranicznymi inwestorami. Dzięki takim działaniom dedykowanym dla przedsiębiorców sukcesywnie rozwija się dolnośląska gospodarka – mówi Marek Obrębalski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. 

Głównymi celami projektu jest krajowa oraz międzynarodowa promocja gospodarcza przedsiębiorstw i internacjonalizacja gospodarki Dolnego Śląska poprzez tworzenie możliwości pozyskania nowych rynków i nowych inwestorów dla regionalnych przedsiębiorstw. Projekt Going Global zapewnia również wsparcie procesów inwestycyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw, w dziedzinie badań i rozwoju, wspierania działań informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym w sektorze MMŚP.

Udostępnij >
T
separator