Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Dolny Śląsk z rekordowym budżetem na 2022 rok

Ponad 1,7 mld zł to rekordowa wysokość nowego budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2022 rok. Najwięcej pieniędzy zarezerwowano na transport i ochronę zdrowia. W przyszłym roku województwo nie planuje brać kredytu.

Dolnośląski samorząd będzie miał w przyszłym roku do dyspozycji ponad 1,7 mld złotych. W budżecie największe wydatki przeznaczone będą m.in. na transport, ochronę zdrowia, kulturę, wsparcie rozwoju regionalnego oraz edukację i naukę. Przyszłoroczne dochody województwa będą o 469 mln zł większe niż w tym roku. Wynika to m.in. z faktu pozyskania przez samorząd dotacji na łączną sumę 329 mln zł. Sfinansowane zostaną dzięki nim niektóre ważne projekty, m.in.: Nowy Szpital Onkologiczny, staże podyplomowe dla lekarzy i dentystów oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy mostu w Oławie.

- Planujemy budżet z deficytem wysokości 49 mln zł przy zabezpieczeniu środków z budżetu Województwa na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 112 mln zł. To świadczy o mocno prorozwojowym, czyli inwestycyjnym charakterze budżetu – dodaje Elżbieta Berezowska, Skarbnik Województwa Dolnośląskiego.

W przyszłym roku Dolny Śląsk planuje wyższe o 474 mln zł wydatki ogółem w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2021. O 280 mln zł wzrosną także tzw. wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne i kolejny rok z rzędu nasz region nie będzie wpłacał do budżetu państwa tzw. „janosikowego”. W porównaniu do tego roku wzrośnie także wpływ z subwencji ogólnej, czyli wsparcia dla Dolnego Śląska z budżetu państwa. Nasz region otrzyma z tego tytułu przeszło 183 mln złotych.

W przyszłym roku na zadania finansowane z udziałem środków zagranicznych zaplanowana została kwota 468 mln zł i jest ona wyższa od kwoty zaplanowanej w uchwale budżetowej na rok 2021 o 50 mln zł. Objęcie budżetem na rok 2022 powyższych zadań umożliwi ubieganie się o środki zagraniczne w wysokości niemal 303 mln zł w ramach 16 programów. Kwota 164,5 mln zł stanowi wkład krajowy na realizację tych zadań, w tym 112 mln zł z budżetu województwa.

W ostatnich latach dolnośląski samorząd podejmował intensywne działania zmniejszające zadłużenie, aby przygotować się do absorpcji środków europejskich w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. W efekcie poziom zadłużenia został zredukowany z przeszło 776 mln zł w roku 2014 do 411 mln zł w roku ubiegłym. Także z tych powodów Województwo nie planuje w przyszłym roku zaciągać kredytu. Najwyższy wzrost wydatków w 2022 roku w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2021 przewidziano na transport i ochronę zdrowia.

Transport
Na projekty drogowe i kolejowe zarząd województwa chce przeznaczyć przeszło 917,7 mln złotych. To o blisko 194 mln więcej niż w roku 2020. Najważniejsze zadania to przede wszystkim rewitalizacja linii kolejowych, na którą przeznaczono przeszło 358 mln zł. To projekt wieloletni

Zmodernizowane zostaną także drogi wojewódzkie, a przeznaczone na ten cel na najbliższe lata 160 mln zł pozwoli m.in.: przebudować drogi wojewódzkie nr 324 na odcinku Niechlów – Załęcze oraz nr 340 na odcinku Ścinawa – Oleśnica. W ramach realizacji Trasy Sudeckiej ruszy budowa kolejnego etapu obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

– Transport, jak co roku, stanowi największą część naszego budżetu. Cały czas dążymy do ułatwienia komunikacji transportowej w naszym regionie. Konsekwentnie będziemy rewitalizować przejęte już przez Województwo Dolnośląskie linie kolejowe m.in. odcinki Duninów-Chocianów, Chojnów-Rokitki czy też Gryfów Śląski-Mirsk-Świeradów-Zdrój. Na przyszły rok przeznaczymy też pieniądze na wyczekiwaną inwestycję, jaką będzie rewitalizacja układu torowego w obrębie stacji Wrocław Świebodzki. Czeka nas także dużo realizacji z zakresu infrastruktury drogowej. W planach mamy m.in. kontynuację projektu Trasy Sudeckiej, Wschodniej Obwodnicy Wrocławia czy budowę Obwodnicy Krzeczyna Wielkiego – wylicza Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Wierzę, że budżet ten pozwoli na nieprzerwany rozwój bazy sportowej, turystycznej, a także na poszerzenie naszej mapy kolejowej i rozwój infrastruktury na Dolnym Śląsku – dodaje.

Ochrona zdrowia
Na ochronę zdrowia w 2022 roku przeznaczone zostanie ponad 277,9 milionów złotych To o 207,5 mln zł więcej niż w roku poprzedzającym. Są to środki dedykowane dla szpitali i jednostek, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Pozwolą one przeprowadzić wiele projektów poprawiających m.in. jakość usług świadczonych w zakresie ginekologii, położnictwa czy leczenia psychiatrycznego.

Dodatkowo przeprowadzone zostaną inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa budynku nowych oddziałów pediatrycznych w wałbrzyskim Szpitalu im. A. Sokołowskiego (7 mln zł), rozbudowa pawilonu zakaźnego dla Wojewódzkiego Szpitala im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu (9 mln zł), przebudowa bloku operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy (7,5 mln zł) czy przebudowa i adaptacja Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej na potrzeby utworzenia transgranicznego centrum kompleksowej rehabilitacji pocovidowej (7,5 mln zł).

Dodatkowo większe wsparcie w ramach programu stypendialnego otrzymają studenci kształcący się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne, a ponad 17 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w Sanatoriach.

- W ramach umowy wieloletniej będziemy wspierać budowę Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. W zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością realizować będziemy opiekę wytchnieniową i usługi asystenckie. Przygotowani jesteśmy do wsparcia finansowego utworzenia na Dolnym Śląsku kolejnych Zakładów Aktywności Zawodowej. W zakresie wsparcia psychiatrycznego i psychologicznego realizować będziemy program Upright, szkolenia dla nauczycieli na temat wczesnego wykrywania problemów u dzieci i młodzieży. Będziemy kontynuować prace nad powstaniem centrów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży we Wrocławiu i Lubinie – wyjaśnia wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Kultura
W przyszłym roku wydatki na kulturę w regionie przekroczą 99,6 mln zł. Oprócz przeznaczenia części tej kwoty dla 16 instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem, przeprowadzone zostaną istotne inwestycje. Znajdą się wśród nich: modernizacja Teatru Kameralnego we Wrocławiu (12,6 mln zł), modernizacja sceny głównej Teatru Polskiego we Wrocławiu (20,4 mln zł) czy rewitalizacja przestrzeni zabytkowego młyna papierniczego w Dusznikach Zdroju (6,1 mln zł)

- Rok 2022 to czas długo wyczekiwanych podwyżek dla pracowników instytucji kultury. Do tego ponad 6 mln złotych przeznaczymy na ochronę dolnośląskich zabytków. Jak co roku zamierzamy także wspierać stypendiami artystycznymi twórców, a także przyznać nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Rozwój Regionalny
Na wsparcie rozwoju regionalnego zaplanowano ponad 97,3 miliony złotych. Najważniejsze zadania to m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, a także zarzadzanie rozwojem regionalnym. Wśród wielu projektów realizowanych w tym zakresie warto wymienić dalsze rozwijanie Geoportalu – powszechnie dostępnej bazy wiedzy, a także projekt Going Global, czyli dolnośląską dyplomację gospodarczą, dzięki której przy wsparciu samorządu województwa przedsiębiorcy z naszego regionu będą mieli okazję uczestniczyć w wielu międzynarodowych wydarzeniach targowych oraz nawiązywać kontakty handlowe i zdobywać nowe rynki zbytu dla swoich produktów. W ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 3 mln złotych umożliwi realizację projektów z zakresu poprawy bezpieczeństwa w mniejszych miejscowościach. Powstaną dzięki niemu m.in. chodniki, zatoczki autobusowe czy oświetlenie przy drogach.

- Stały i równomierny rozwój Dolnego Śląska jest dla nas bardzo ważny. Budżet zaplanowany na 2022 rok zakłada ambitne cele, związane również z programowaniem środków przyszłej perspektywy unijnej. Oczywiście nie zrezygnowaliśmy z tak ważnych dla mieszkańców programów, jak Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej czy środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Edukacja i nauka

Na edukację, naukę zaplanowano niemal 94,4 miliona złotych. Wśród najistotniejszych programów warto wymienić warty 6,7 mln zł dolnośląski program pomocy uczniom niepełnosprawnym - Sprawny Uczeń, czy Program Stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych, który oprócz wsparcia finansowego zapewni możliwość uczestniczenia w warsztatach i szkoleniach realizowanych przez partnerów, czyli uczelnie wyższe.

– Prezentowany dziś budżet to odpowiedź na wyzwania, jakie postawiły przed nami ostatnie miesiące. W trakcie pandemii mocno wspieraliśmy przedsiębiorców, a zorganizowany przez nas Dolnośląski Pakiet Gospodarczy pomógł uratować wiele miejsc pracy. Jako region o wysokiej dynamice rozwoju nie rezygnujemy z inwestycji i planów. Rok 2022 to kontynuacja naszych flagowych projektów, jak wschodnia obwodnica Wrocławia, Nowy Szpital Onkologiczny, czy Dolnośląskie Centrum Sportu w Jakuszycach. Nie zwalniamy tempa tym bardziej, że przed nami nowy okres programowania funduszy unijnych i wynegocjowana przez nas rekordowa kwota wsparcia, która zasili Dolny Śląsk - wyjaśnia marszałek Cezary Przybylski.

Udostępnij >
T
separator