Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
DOT obniża składki dla swoich członków

Dolnośląska Organizacja Turystyczna, jako pierwsza w Polsce organizacja na szczeblu regionalnym, przyjęła uchwałę dotyczącą obniżenia o 50 proc. wysokości składki członkowskiej dla przedsiębiorców. Wsparcie obejmie 91 podmiotów, m.in. hotele, zamki, muzea oraz inne atrakcje turystyczne.

Do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej należy ponad 150 podmiotów – zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i organizacji pozarządowych oraz podmiotów z branży turystycznej. Podczas XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zebrania DOT jednogłośnie przyjęto uchwałę na temat zmniejszenia kwoty składki w roku 2021 dla członków stowarzyszenia, będących przedsiębiorcami, o 50 procent. Ma to związek z pandemią Covid-19 i trudną sytuacją ekonomiczno-finansową oraz lockdownem, który dotknął branżę turystyczną.

- Jest to jedna z form pomocy, jaką w tej rozpaczliwej sytuacji wspólnie możemy okazać przedsiębiorcom. Mamy nadzieję, że w tym roku uda się odmrozić branżę turystyczną. Musimy pamiętać, że działania DOT-u promujące Dolny Śląsk jako atrakcyjny region, będą nam bardzo potrzebne, żebyśmy już niebawem mogli konkurować o zainteresowanie turystów – mówi Paweł Wybierała, prezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Wskutek obniżenia składki, do budżetu DOT nie wpłynie 120 900 złotych od przedsiębiorców, jednak nie ma zagrożenia, że Dolnośląska Organizacja Turystyczna będzie musiała ograniczać swoją działalność. Różnica kwoty zostanie pokryta ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Udostępnij >
T
separator