Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Koleje Dolnośląskie planują zakup pociągów

Kolejny przetarg na zakup nowych pociągów spalinowych ogłosiły Koleje Dolnośląskie. Spółka zdecydowała również o przedłużeniu terminu związania ofertą producentów, którzy złożyli swoje oferty w postępowaniu na dostawę pięciu składów elektrycznych

Nowe postępowanie na pociągi spalinowe to efekt braku ofert we wcześniejszym przetargu, o czym Koleje Dolnośląskie poinformowały na początku czerwca. Dolnośląski przewoźnik nadal planuje zakupić dwa dwuczłonowe składy o takim napędzie.

– Planując inwestycje taborowe stawiamy na budowę optymalnej, również ekonomicznie, floty pojazdów, odpowiadającej na uwarunkowania infrastrukturalne planowanych w przyszłości połączeń – powiedział Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. ­– Naturalną decyzją było więc powtórzenie postępowania na pociągi spalinowe – dodał.

Na dostawę dwóch składów wybrany producent będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy. Przetarg przewiduje jednak możliwość rozszerzenia zamówienia przez skorzystanie z prawa opcji o kolejnych sześć sztuk. Spółka czeka na oferty producentów do 23 lipca 2020 r. Jedynym kryterium decydującym o wyborze będzie cena.

Przedłużone oferty

Koleje Dolnośląskie są także w trakcie analizy ofert w przetargu na zakup pięciu pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, który został ogłoszony w lutym  2020 r.

Propozycja bydgoskiej PESY wyniosła  ponad 145 mln zł brutto (ok. 29 mln zł zł za jeden pojazd), wobec 161 mln zł brutto (ok. 32 mln zł za jeden pojazd) zaproponowanych przez Newag. Przetarg przewiduje również opcję na dostawę kolejnych dwudziestu elektrycznych składów.

W porozumieniu z producentami spółka skorzystała z możliwości wydłużeniu terminu związania ofertą o 60 dni. W efekcie dolnośląski przewoźnik ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej złożonych ofert do 21 sierpnia br.

Zakup składów hybrydowych

Spółka przygląda się również ofercie złożonej w postępowaniu na zakup dwóch trójczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym (hybrydowym, HZT). Ich dostawą zainteresowany jest Newag, którego propozycja wynosi  ponad 56.3 mln zł brutto, co daje około 28 mln zł za jeden pojazd. Koleje Dolnośląskie mają czas na podjęcie decyzji w sprawie tego postępowania do 2 września 2020 r.

Udostępnij >
T
separator