Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Konieczne obniżenie śladu węglowego

Dekarbonizacja budownictwa nie będzie możliwa bez obniżenia śladu węglowego wyrobów budowlanych – Ewa Kosmala na konferencji Trendy Budowlane 2022.

Świat producentów wyrobów budowlanych skupia się obecnie na innowacyjności i dążeniu do produkcji wyrobów o obniżonym śladzie węglowym.

– Można to osiągnąć poprzez zmiany produkcyjne lub surowcowe. Do 2050 roku wszyscy dążymy do całkowitej dekarbonizacji. Dlatego musimy obniżać ślad węglowy naszych wyrobów już w fazie cradle-to-gate (od momentu produkcji surowców przez produkcje wyrobu do tzw. bram fabryki produktu gotowego). W tym miejscu warto zaznaczyć, że ślad węglowy wbudowany stanowi około 11 proc. całościowego śladu węglowego – reszta to już ślad węglowy operacyjny. Z kolei przy budynkach w standardzie NF15, a także w budownictwie pasywnym, badania pokazują, że nawet od 50 do 70 proc. całego śladu węglowego stanowi ten wbudowany – dlatego to właśnie tutaj powinniśmy upatrywać miejsce na dalszą innowacyjność – komentuje Ewa Kosmala, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Selena. 

W dniach 15-16 listopada w Krakowie odbyła się pierwsza edycja konferencji Trendy Budowlane 2022. Podczas kongresu organizatorzy zaplanowali debaty eksperckie z udziałem przedsiębiorców oraz praktyków biznesu. Uczestnicy debatowali o najważniejszych kierunkach rozwoju polskiego budownictwa. Panele otwierające pierwszego dnia konferencji poświęcono budownictwu zeroemisyjnemu oraz zeroenergetycznemu, a także kondycji sektora budowlanego w czasach kryzysu. Prelegenci rozmawiali o nowych koncepcjach tworzenia materiałów budowlanych oraz omawiali współczesną wizję projektowania, wznoszenia i utylizacji obiektów budowalnych. Duża część dyskusji dotyczyła śladu węglowego, deklaracji środowiskowych EPD oraz dyrektywy EPBD (dyrektywa 2002/91/WE w sprawie efektywności energetycznej budynków).

- Environmental Product Declaration – deklaracje środowiskowe typu III oraz dyrektywa EPBD, to narzędzia, które w tym momencie napędzają całą branżę. Ich wdrożenie stanowi krok, który każdy producent powinien zrobić na samym początku – to znaczy odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie jesteśmy ze śladem węglowym naszego produktu. Dopiero później należy porównywać się w odniesieniu do średniej z całej branży – mówi Ewa Kosmala. – W branży chemii budowlanej mamy do dyspozycji wiele narzędzi. Jednym z popularnych ostatnio rozwiązań jest tzw. podejście mass balance, pokazujące strukturę miksu surowców bio czy z recyklingu oraz surowców tradycyjnych. Jest to doskonałe podejście przy projektowaniu wyrobów o obniżonym śladzie węglowym, szczególnie gdy jest potwierdzone certyfikacją ISCC Plus w całym łańcuchu dostaw.

Tworzenie produktów zrównoważonych środowiskowo, wydajnych, łatwych w zastosowaniu, innowacyjnych, a jednocześnie trwałych i bezpiecznych to nieustanny cel prac badawczo-rozwojowych Grupy Selena. Spółka równolegle pracuje nad nowymi rozwiązaniami obniżającymi ślad węglowy wyrobu w całym cyklu jego życia. Produkty poszczególnych brandów z rodziny Selena powstają tylko z homologowanych surowców, a sama działalność produkcyjna zakładów minimalizuje ślad środowiskowy.

– Kolejna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę to opakowania. Należy skupić się też na wysokowydajnych rozwiązaniach, które pozwalają uzyskać z jednego opakowania więcej wykonanych mb czy m2 i jednocześnie obniżyć emisję CO2 w transporcie do punktu handlowego, jak i na plac budowy. Zakłady produkcyjne Grupy Selena zaczynają wykorzystywać opakowania pochodzące z recyklingu, dotyczy to zarówno opakowań jednostkowych, jak i zbiorczych – dodaje Ewa Kosmala.

Pierwszą edycję Trendów Budowlanych zakończyła uroczysta gala, na której Grupę Selena uhonorowano tytułem „Marka Trendy Budowlane”. Nagroda ta przyznawana jest przez wydawnictwo Globenergia.

Udostępnij >
T
separator