Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Łukasiewicz – Port i Uniwersytet Wrocławski będą wspólnie kształcić naukowców

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii oraz Uniwersytet Wrocławski, 20 lipca 2021 r. podpisały umowę o współpracy w zakresie kształcenia doktorantów.

Uniwersytet Wrocławski to jedna z dziesięciu uczelni polskich biorących udział w programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Natomiast Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej pod względem wielkości sieci badawczych w Europie, rozwijających nowe technologie na potrzeby przemysłu.

Dzięki umowie o współpracy pracownicy i stypendyści Łukasiewicz – PORT będą mogli uzyskiwać stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim, równocześnie uczestnicząc w badaniach aplikacyjnych w PORT i wzmacniając kompetencje międzynarodowych zespołów badawczych, na których opiera się struktura Instytutu. Natomiast doktoranci będą uczestniczyć w prestiżowych projektach naukowych (np. NCN, NCBiR, FNP) realizowanych w Instytucie - w sytuacji, gdy pojawia się w nich wymóg formalny bycia studentem szkoły doktorskiej.

Studenci szkoły doktorskiej, równocześnie zatrudnieni w PORT, zyskają możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w międzynarodowych zespołach badawczych, w których realizuje się unikatowe, ważne społecznie projekty, korzystając z najnowocześniejszego sprzętu. Z kolei liderzy zespołów badawczych skupionych w Centrach Badawczych PORT,  będą mogli zgłaszać  kandydatów do szkoły doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

– Sieć Łukasiewicz i wrocławski PORT to najważniejsi partnerzy komercjalizacji nauki w Polsce. Liczymy bardzo, że współpraca z naszą uczelnią, która ma bardzo dużo do zaoferowania nie tylko pod względem dydaktycznym, ale też naukowym, będzie się dynamicznie rozwijać – twierdzi prof. Przemysław Wiszewski, rektor Uniwersytertu Wrocławskiego. – Dzisiejsza umowa, która ma umożliwić stworzenie wspólnie szkoły doktorskiej, pomoże nam w kształceniu nowych kadr dla nauki, ale też poznaniu tego, czym jest nauka od strony praktycznej, korzystnej dla całego społeczeństwa.

– Dzięki naszej współpracy mamy możliwość uzupełniania swoich kompetencji, wspierania się w rozwoju kadr, które będą realizować zadania istotne dla gospodarki – twierdzi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – Drugi wymiar tej współpracy jest znacznie szerszy. To bardzo istotne, byśmy we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku tworzyli środowisko jednostek naukowych, które wzajemnie będę się wspierać i budować ekosystem współpracy naukowej i badawczej. Inżynieria materiałowa, biotechnologia i nauki o życiu to są te dwa obszary, w których możemy podzielić się naszymi doświadczeniami, a jednocześnie, korzystając z dorobku naukowego i dydaktycznego, jaki daje uniwersytet, rozwijać nasze młode kadry.

Udostępnij >
T
separator