Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Łukasiewicz – PORT ma nową dyrektor

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ma nową dyrektor. W połowie lutego 2023 r. funkcję tę objęła dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk. Dotychczasowy dyrektor, dr Andrzej Dybczyński, został mianowany na stanowisko prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk jest związana z wrocławskim instytutem od ponad 10 lat jako naukowiec i menedżer, a od 2020 r. – jako dyrektor ds. naukowo-badawczych. Od 14 lutego 2023 r. do czasu powołania na nowe stanowisko będzie pełnić obowiązki dyrektora Łukasiewicz – PORT.

Nowa dyrektor instytutu jest czynnym naukowcem. Od 2013 r. prowadzi badania nad wytwarzaniem i charakterystyką materiałów dwuwymiarowych, w tym grafenowych, we współpracy z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi. Jest absolwentką Politechniki Szczecińskiej, a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskała na Politechnice Warszawskiej w 2017 r. Pracowała m.in. w IFW Dresden (Niemcy) jako stypendystka RTN Marie Curie i fundacji Alexandra von Humboldta (2009-2012) oraz jako Research Professor na Sungkyunkwan University, Suwon, w Korei Południowej (2013-2015). Od 2015 r. pełni funkcję profesora wizytującego w Soochow University, Suzhou, w Chinach. Jest laureatką stypendium Ministra Edukacji dla wybitnych młodych naukowców (2016). W 2018 r. otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Jest autorką wielu publikacji naukowych, a także kierownikiem grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

- Powierzenie mi funkcji dyrektora Łukasiewicz – PORT jest dla mnie zaszczytem i jednocześnie ogromnym zobowiązaniem – mówi dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk, p.o. dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. – Dziękuję za zaufanie i zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by kontynuować rozwój naszego Instytutu jako prężnie działającego, międzynarodowego ośrodka naukowo-badawczego oraz konsekwentnie realizować cele, jakie sobie od lat stawiamy – dodaje.

Priorytetowym kierunkiem działalności Łukasiewicz – PORT jest tworzenie i rozwijanie nowych technologii na potrzeby przemysłu. Aktywność naukowo-badawcza ośrodka koncentruje się wokół inżynierii materiałowej i biotechnologii, a badania prowadzone są przez grupy badawcze skupione w trzech centrach: Inżynierii Materiałowej, Nauk o Życiu i Biotechnologii oraz Diagnostyki Populacyjnej. Co roku w Łukasiewicz – PORT organizowane są międzynarodowe konferencje naukowe, w których biorą udział wybitni specjaliści z całego świata. Wrocławski instytut pełni również rolę Podmiotu Zarządzającego w programie Wirtualnego Instytutu Badawczego, w ramach którego finansowane są badania naukowe nad nowymi terapiami chorób nowotworowych prowadzone przez zespoły naukowo-badawcze wyłaniane w drodze konkursów.

Udostępnij >
T
separator