Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Łukasiewicz-PORT monitoruje odporność na Covid-19

Wrocławski Łukasiewicz – PORT uruchamia program badawczy, którego celem jest monitorowanie odporności na wirusa SARS-CoV-2 u pacjentów zaszczepionych różnego typu preparatami. Jego uczestnicy otrzymają bezpłatne badania poziomu przeciwciał w okresie do 6 miesięcy od przyjęcia szczepionki.

Celem programu jest zbadanie i porównanie poziomu przeciwciał oraz komórkowej odpowiedzi odpornościowej (reaktywności limfocytów) u mieszkańców Dolnego Śląska, którzy otrzymali preparaty szczepionkowe różnego rodzaju. Oba parametry są odpowiedzialne za wykształcenie odporności krótko- i długotrwałej na wirusa SARS-CoV-2.

Badanie przeprowadzane będzie trzykrotnie: przed podaniem szczepienia, w okresie od 3 do 5 tygodni po szczepieniu, a następnie pół roku po zaszczepieniu (podaniu pierwszej dawki w przypadku preparatu dwudawkowego). Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a każdy uczestnik otrzyma wyniki swoich badań. Projekt jest realizowany przez Centrum Diagnostyki Populacyjnej powstałe w Łukasiewicz – PORT, którego celem jest szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia epidemicznego.

- Program przyniesie korzyści nam wszystkim. Jego uczestnicy dowiedzą się, czy uzyskali odporność, jak ona się kształtuje i jak długo utrzymuje. W perspektywie długofalowej projekt pozwoli na poszerzenie naukowej wiedzy na temat szczepień przeciw COVID-19. Wyniki badań dostarczą cennych informacji, które posłużą do opracowania bardziej optymalnych i skutecznych modeli szczepień - mówi dr Andrzej Dybczyński, dyrektor Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii, który odpowiada za realizację programu.

Tylko dla niezaszczepionych

 W projekcie mogą uczestniczyć wszystkie pełnoletnie osoby, które nie zostały jeszcze zaszczepione przeciwko COVID-19. Przystąpienie do programu wymaga wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 71 734 74 00, od pon. do pt. w godz. od 13.00 do 16.00. Pobór materiału odbywa się w Centrum Diagnostyki Populacyjnej w Łukasiewicz – PORT na Kampusie Pracze.

Na potrzeby każdego badania od uczestników pobrana zostanie niewielka ilość krwi (15 ml). Wyniki oznaczenia poziomu przeciwciał pacjenci otrzymają bezpłatnie po każdej wizycie.

Łukasiewicz – PORT, jak pozostałe Instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, od początku angażuje się w walkę z pandemią COVID-19. Prowadzi laboratorium diagnostyczne wpisane na listę Ministerstwa Zdrowia oraz trzy punkty pobrań. Na terenie Kampusu Pracze działa również punkt szczepień.

Zdrowie jest jednym z kluczowych kierunków badawczych instytutów Łukasiewicza. Obszar ten obejmuje badania i rozwój nowych technologii, diagnostyki i terapii, wytwarzania produktów leczniczych oraz aparatury i techniki medycznej. Instytuty działające w Grupie Badawczej Łukasiewicza Zdrowie wytwarzają produkty lecznicze dla technologii leków odtwórczych, jak i oryginalnych oraz realizują wszystkie etapy powstawania wyrobów medycznych i aparatury. Innowacyjność Łukasiewicza w zdrowiu to badania nowych materiałów do zastosowań w medycynie, nowoczesna i spersonalizowana diagnostyka i terapie medyczne oparte na inżynierii białek oraz wykorzystaniu sztucznej inteligencji i biosensorów.

 Co zyskają uczestnicy projektu?

• Bezpłatny monitoring nabytej odporności na SARS-CoV-2 w okresie do 6 miesięcy od szczepienia.
• Informację o ilości przeciwciał zapewniających odporność krótko- i długotrwałą.
• Ocenę reakcji organizmu na przyjęte szczepienie.
• Udział w projekcie badawczym, który przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat szczepień przeciw COVID-19 i uzyskiwanej po nich odporności, a także opracowania optymalnych modeli ich podawania pacjentom.

 Jak zgłosić się do programu?

Udostępnij >
T
separator