Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Na Dolny Śląsk trafi blisko 11 mld zł

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027 wraz z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską. W najbliższych latach nasz region będzie dysponował największym w swojej historii budżetem unijnym. To blisko 11 miliardów złotych, które zostaną wykorzystane na zrównoważony rozwój całego Dolnego Śląska.

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 to kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania funduszy europejskich w województwie dolnośląskim na najbliższe lata. Po wielu miesiącach negocjacji i wspólnej pracy z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, partnerami społecznymi, przedstawicielami przedsiębiorców, szkolnictwa wyższego i organizacjami otoczenia biznesu.   

- Nowy program regionalny to prawie 11 mld zł na rozwój Dolnego Śląska. To ogromna szansa dla przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych, a także uczelni i szkół. Z całą pewnością będzie to dodatkowy impuls rozwojowy dla naszego regionu. W minionych latach udowodniliśmy, że wiemy jak skutecznie korzystać z unijnego wsparcia. Jestem przekonany, że te pieniądze pomogą utrzymać wysoką dynamikę rozwoju regionu – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego z Bezpartyjnych Samorządowców.

- Bardzo się cieszę, że udało nam się ostatecznie doprowadzić do końca proces negocjacyjny z Komisją Europejską. Jako Samorząd Województwa jesteśmy gotowi na wydatkowanie środków finansowych, które zostały przygotowane dla naszego regionu. Zapraszam wszystkich samorządowców i interesariuszy do współpracy z Samorządem Województwa, który pozostaje dysponentem funduszy. Już wkrótce będziemy rozpisywać pierwsze konkursy. – dodaje wicemarszałek Grzegorz Macko

Dzięki negocjacjom zamiast wyjściowej kwoty 870 mln euro pochodzącej z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ostatecznie otrzymamy 1 mld 735 mln euro. 

Jednocześnie uzyskaliśmy drugą (po Śląsku) co do wielkości kwotę wsparcia dla regionu węglowego - 581 mln euro. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, bo tak będzie nazywał się nowy unijny instrument w ramach którego będą dostępne te pieniądze, będzie miał za zadanie wesprzeć rozwój subregionu wałbrzyskiego.

Fundusze unijne umożliwią realizację wielu potrzebnych Dolnoślązakom inwestycji. Znajdą się wśród nich z pewnością te w kapitał ludzki, które w ramach polityki spójności uważane są za jedną z najważniejszych polityk europejskich. To jednak nie wszystko, podobnie jak do tej pory, Unia Europejska nadal będzie wspierać inwestycje podnoszące jakość życia, czyli te z zakresu ochrony środowiska i klimatu oraz inwestycje w infrastrukturę.

Udostępnij >
T
separator