Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Na Dolnym Śląsku powstanie nowy ZIT

Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym samorządy mogą skuteczniej realizować swoje inwestycje współfinansowane dzięki unijnemu wsparciu. Właśnie podpisano porozumienie, dzięki któremu powstaną Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Narzędzie to służy do realizacji regionalnych strategii rozwoju. Przy jego pomocy są realizowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi poszczególnych obszarów województwa. W województwie dolnośląskim ZIT-y funkcjonowały do tej pory wokół Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Aglomeracji Wałbrzyskiej i Aglomeracji Jeleniogórskiej. Teraz dołącza do nich m.in. ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki.

Nowy instrument będzie narzędziem rozwoju terytorialnego na obszarze południa województwa. Powstanie nowego ZIT-u to efekt współpracy i  dialogu między samorządem województwa, a samorządami lokalnymi. Do końca października przedstawiciele poszczególnych obszarów mają przekazać Zarządowi Województwa zarysy strategii/planów działań wraz z listą projektów planowanych do realizacji, a także informację dotyczącą planowanej formy współpracy.

- Nowy ZIT to efekt wielu rozmów i odpowiedź na potrzeby mieszkańców południa Dolnego Śląska – twierdzi wicemarszałek Grzegorz Macko. Jestem przekonany, że nowy instrument pomoże zrealizować wiele inwestycji, które pozwolą na dynamiczny rozwój tej części regionu. 

Prace Zarządu Województwa Dolnośląskiego nad kształtem instrumentów terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na nową perspektywę 2021-2027 trwają od marca tego roku. Zakres tematyczny Polityki Spójności na najbliższe lata obejmuje 5 celów, natomiast tzw. ZIT-y będą realizować głównie założenia jednego z nich, czyli: „Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych”.

 

Udostępnij >
T
separator