Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Na PWr powstaje wyjątkowy system chłodzenia

Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej, razem ze swoimi partnerami z Polski i Hiszpanii zaczęli więc prace nad ekologicznym systemem alternatywnego chłodzenia. Będzie on oparty na nowatorskich czynnikach chłodniczych i innowacyjnym systemie magazynowania energii.

Całość powstanie w ramach projektu COOLSPACES 4 LIFE w ramach prestiżowego grantu Komisji Europejskiej przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   

Kolejny krok ku zielonej uczelni 

System ma składać się z opracowanego przez naukowców urządzenia chłodniczego o mocy 70 kW zasilanego energią odnawialną, połączonego z innowacyjnym magazynem energii oraz inteligentnym systemem sterowania. Będzie on oparty na przyjaznych środowisku technologiach i docelowo zostać wykorzystany do chłodzenia jednego z pięter budynku Geocentrum w kampusie uczelni.  

– Stanie się zatem przykładem żywego laboratorium do opracowywania innowacyjnych technologii z zakresu OZE, chłodnictwa, a także nowych technologii komunikacyjnych, pozwalających na dużą elastyczność w zarządzaniu energią – opowiada prof. Sabina Rosiek-Pawłowska z Politechniki Wrocławskiej.

Konsorcjanci planują także komercjalizację wypracowanych rozwiązań i urządzeń, tak żeby po zakończeniu projektu mogły z nich korzystać inne budynki użyteczności publicznej w Europie.

Jak to ma działać?

75 paneli fotowoltaicznych zainstalowanych na dachu Geocentrum będzie zasilać powstały system. Stamtąd energia elektryczna będzie trafiała do instalacji, na którą złożą się urządzenie chłodnicze oparte o tzw. zielone czynniki chłodnicze i specjalny – także zaprojektowany w ramach projektu – magazyn chłodu. 

Z instalacji popłynie chłodna woda, która zapewni klimatyzację na trzecim piętrze budynku, a w zimniejszych miesiącach urządzenie będzie dogrzewać pomieszczenia, jako że z instalacji może płynąć także ciepła woda. Część ciepła pozwoli także ogrzać wodę użytkową w Geocentrum. Samo urządzenie klimatyzacyjne będzie wykorzystywało przyjazne dla środowiska czynniki chłodnicze.

Więcej informacji o tym unikalnym projekcie oraz zdjęcia i wypowiedzi
można znaleźć tutaj: https://wroclaw.tech/coolspace.

Badania prowadzą wspólnie naukowcy z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, hiszpańskiego Uniwersytetu w Almerii i Solar Energy Research Center, pracownicy PROZON Fundacji Ochrony Klimatu, a także hiszpański partner przemysłowy Hedera Helix Ingenieria y Biotecnologia.

Na Politechnice Wrocławskiej pracami kierują wspólnie dr hab. inż. Sabina Rosiek-Pawłowska, prof. uczelni oraz dr inż. Bartosz Gil.

 

 

Udostępnij >
T
separator