Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Nagrodzono tych, którzy tworzą „Wrocław bez Barier”

Agnieszka Han, prezes Fundacji Hasco Lek i firma Hasco Lek zostali laureatami plebiscytu „Wrocław bez barier” w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Z kolei wrocławski oddział ZUS otrzymał tę nagrodę w kategorii „Działania innowacyjne z zakresie powszechnej dostępności”

Zakończyła się 10. edycja plebiscytu „Wrocław bez Barier”, który ma na celu uhonorowanie inicjatyw i działań, które przyczyniają się do wsparcia osób z niepełnosprawnościami. To przedsięwzięcie, zainaugurowane w 2010 roku przez Bartłomieja Skrzyńskiego, rzecznika prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych, który zmarł we wrześniu br. Od dwóch lat organizatorem plebiscytu jest Fundacja „Potrafię Pomóc”.

 Certyfikaty przyznawane są w czterech kategoriach: „Miejsce dostępne dla wszystkich”, „Działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności”, „Integracja społeczna” i „Społeczna odpowiedzialność biznesu”. Przyznaje je kapituła, w skład której wchodzą: przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia, Magdalena Kokot - siostra Bartłomieja Skrzyńskiego, Adam Komar - prezes Fundacji „Potrafię Pomóc” oraz laureaci poprzedniej edycji konkursu.

– Chcemy nagrodzić te osoby i instytucje, które przełamują bariery w dostępności dla osób niepełnosprawnych – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Od lat budujemy Wrocław jako miasto przyjazne dla ludzi z niepełnosprawnościami. Dlatego w sposób szczególny doceniamy tych, którzy w swojej działalności wyróżniają się wyjątkową wrażliwością społeczną.

W tym roku w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu” laureatką została Agnieszka Han, prezes Fundacji Hasco Lek i firma Hasco Lek za wieloletnie zaangażowanie i przykład dobrych praktyk w sferze działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami

Tym razem w tej samej kategorii wręczono także wyróżnienie Adrianowi Furmanowi, prezesowi AF Sp. z o.o. za wieloletnie zaangażowanie na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz postawę godną społecznej odpowiedzialności biznesu.

Natomiast w kategorii „Działania innowacyjne z zakresie powszechnej dostępności” nagrodzony został wrocławski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – za nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w likwidowaniu barier i kształtowaniu miejsca dostępnego dla wszystkich.

- Już dawno wprowadziliśmy w naszych placówkach zmiany, które umożliwiają kontakt z nami wszystkim naszym klientom, również tym z niepełnosprawnościami – mówi Piotr Burtowski dyrektor wrocławskiego oddziału ZUS. - Przed naszymi budynkami wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością a w budynkach drzwi otwierają się automatycznie. 

Dyrektor Burtowski zapewnia, że w każdej placówce ZUS zostały zbudowane specjalnie podjazdy dla osób niepełnosprawnych a szklane drzwi zostały dodatkowo oznaczone jaskrawymi kolorami. Wejścia do sali obsługi klientów, sale obsługi oraz węzły sanitarne są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Ustawione urządzenia takie jak na przykład meble, dzwonki, automaty kolejkowe umieszczone są na odpowiedniej wysokości, tak, aby osoby na wózkach mogły z nich korzystać. W budynkach Zakładu windy są na tyle duże, że mogą spokojnie korzystać osoby z niepełnosprawnościami. W oddziałach ZUS osoby niesłyszące korzystają z bezpłatnej pomocy wideo-tłumacza języka migowego a dla osób słabowidzących przygotowana jest specjalna kontrastowa wersja tekstowa, ułatwiająca im korzystanie ze strony internetowej Zakładu.

 W kategorii „Integracja społeczna” nagrodę otrzymała Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Marcina Lutra i jej prezes Robert Sitarek za innowacyjne działania na rzecz integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Z kolei zwycięzcą w kategorii „Miejsce dostępne dla wszystkich” został Stadion Olimpijski i Wrocławskie Towarzystwo Sportowe S.A. za umożliwienie uczestniczenia w wydarzeniach sportowych osobom z niepełnosprawnościami.

 

fot. Jakub Stolarski

Udostępnij >
T
separator