Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Naukowcy z Politechniki z milionowym wsparciem

Ponad 12 mln zł na swoje projekty otrzymało pięcioro naukowców z Politechniki Wrocławskiej w konkursach Maestro i Sonata Bis organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Badania dotyczą m.in. perowskitów, aktywnych enzymów i sztucznej inteligencji.

Maestro to konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W tym programie grant na blisko 4 mln zł otrzymała dr Paulina Płochocka-Maude, prof. uczelni z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. Zrealizuje ona projekt pt. „Miękkie perowskity – nowy paradygmat inżynierii półprzewodników”.

Półprzewodniki perowskitowe to w ostatnich latach jedne z najbardziej intensywnie badanych materiałów. Wynika to z ich unikalnych własności sprawiających, że są one niezwykle obiecujące w zastosowaniach fotowoltaicznych i emiterach światła. Technologia ta może być dużo tańsza niż obecna technologia produkcji ogniw fotowoltaicznych. Są one także kilkanaście razy bardziej miękkie niż krzem czy arsenek galu, czyli powszechnie wykorzystywane obecnie półprzewodniki.

– W projekcie chcemy się skupić na tej podatności perowskitów na odkształcenie i tym, jak ją wykorzystać do modyfikowania ich własności. Pod wpływem naprężeń czy ściskania można kontrolować ich własności absorpcyjne i emisyjne, czyli jaki mają kolor lub jakiego koloru światło emitują – wyjaśnia prof. Paulina Płochocka-Maude. – Miękkość perowskitów sprawia, że stopień modyfikacji ich własności poprzez czynniki zewnętrzne jest dużo większy niż w przypadku dotychczas znanych półprzewodników – dodaje.

Z kolei konkurs Sonata Bis przeznaczony jest na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. W tym programie granty na badania otrzymało czworo naukowców Politechniki Wrocławskiej:

Udostępnij >
T
separator