Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Opublikowano wyrok korzystny dla przedsiębiorców

Korzystny wyrok dla przedsiębiorców w sprawie ulgi za złe długi został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Tym samym rozpoczęły bieg terminy, w których przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwrot nadpłaconego podatku lub wznowienie postępowania podatkowego.

W połowie października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie polskiej spółki. Uznał, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej (VAT) od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej, mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia, dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT, naruszają prawo Unii.

TSUE wskazał, iż formalności jakie muszą spełnić przedsiębiorcy, aby skorzystać z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT (tzw. ulgi za złe długi) powinny się ograniczać do wykazania, że po zawarciu transakcji zapłata części lub całości wynagrodzenia nie zostanie otrzymana.

Według TSUE, wbrew temu co przyjął polski ustawodawca, prawo do korekty podstawy opodatkowania i obowiązek korekty kwoty VAT podlegającego odliczeniu nie zależy od zachowania statusu podatnika, ani przez dłużnika, ani przez wierzyciela. Prawo do korekty przysługuje również w sytuacji, gdy wierzyciel przed zakończeniem postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wykaże uzasadnione prawdopodobieństwo, że dług nie zostanie uregulowany, z zastrzeżeniem, że podstawa opodatkowania zostanie podwyższona, gdyby jednak doszło do zapłaty.

Wyrok TSUE umożliwia skorzystanie z tzw. ulgi za złe długi przez przedsiębiorców, których dłużnicy znaleźli się w stanie upadłości.

W związku z wyrokiem TSUE przedsiębiorcy, którzy otrzymali niekorzystne decyzje fiskusa w sprawach dotyczących tzw. ulgi za złe długi, powinni rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wznowienie postępowań podatkowych.

W dniu 7 grudnia 2020 r. wyrok ten został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W terminie 30 dni od jego publikacji tj. do 6 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwrot nadpłaconego podatku, natomiast w terminie miesiąca tj. do 7 stycznia 2020 r. mogą wnioskować o wznowienie niekorzystnego postępowania podatkowego.

Źródło: Rzecznik MŚP


Udostępnij >
T
separator