Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Politechnika i KGHM CUPRUM rozpoczynają współpracę

Politechnika Wrocławska i centrum badawczo-rozwojowe grupy KGHM zamierzają prowadzić wspólne badania i projekty naukowe oraz udzielać sobie pomocy przy realizacji zadań badawczych. Współpraca ułatwi im też pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na inicjatywy naukowe.

Przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej i KGHM Cuprum podpisali list intencyjny w sprawie współpracy naukowo-przemysłowej. W dokumencie określone zostały zasady wzajemnej współpracy, wymiany doświadczeń i informacji. Sygnatariusze deklarują m.in. wspólne prowadzenie badań naukowych, występowanie o wspólne projekty naukowe i ich realizację, konsultacje merytoryczne, wzajemną pomoc w realizacji zadań badawczych (w tym udostępnianie infrastruktury badawczej) i wzajemne wsparcie w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego dla podejmowanych razem działań.

Wspólne przedsięwzięcia dotyczyć będą m.in. kwestii związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników, nowoczesnym zarządzaniem infrastrukturą produkcyjną, rozwojem technologii produkcji górniczej, przeróbczej i metalurgicznej, ochroną środowiska, efektywnością energetyczną, rozwojem zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle wydobycia i przetwórstwa rud metali nieżelaznych, a także technologią i techniką z obszaru przemysłu 4.0 oraz analityką danych.

– Razem z KGHM CUPRUM już od dłuższego czasu realizujemy wspólne inicjatywy i badania. List jest formalnym potwierdzeniem tej współpracy – podkreśla prof. Radosław Zimroz, dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. – Dzięki temu stajemy się silnymi partnerami w staraniach o unijne projekty. Współpraca pozwala nam też na synergię kompetencji naszych specjalistów i pełne wykorzystanie infrastruktury badawczej, w tym zwłaszcza – z naszej strony – nowoczesnych laboratoriów kompleksu GEO-3EM.

– Obecnie wspólnie pracujemy nad przygotowaniem dotowanego projektu, którego celem będzie opracowanie zintegrowanego systemu monitoringu sejsmiczności antropogenicznej dla zrównoważonej eksploatacji surowców – opowiada Radosław Pilut, prezes zarządu spółki  KGHM CUPRUM. – Widzimy także możliwości współpracy w zakresie projektów komercyjnych, obejmujących kompleksowe usługi projektowe i analityczne dla utrzymania ciągłości produkcji w odkrywkowych zakładach wydobywczych oraz wykonywanie analiz zagrożenia i ryzyka powodziowego wraz z symulacją rozpływów.

Zdaniem prezesa KGHM CUPRUM korzystanie z politechnicznego kompleksu laboratoryjnego GEO-3EM poszerzy kompetencje specjalistów spółki i może zaowocować ofertą usług badawczych świadczonych wspólnie przez firmę i uczelnię.

– Zwiększy to nasze szanse na pozyskanie nowych klientów, a uczelni stworzy lepsze możliwości wykorzystania swojego potencjału naukowego w obszarze komercjalizacji wyników badań i transferu wiedzy do przemysłu - podsumowuje prezes KGHM CUPRUM.

 

Udostępnij >
T
separator