Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Politechnika Wrocławska wspiera ukraińskich studentów i pracowników

Prawie 300 tys. zł na stypendia, specjalne konto pomocowe na rzecz potrzebujących związanych z uczelnią, punkt informacyjny dla osób, które chcą się przenieść na PWr – to działania jakie podjęła Politechnika Wrocławska dla obywateli Ukrainy.

Pod koniec lutego ponad 130 osób wzięło udział w specjalnym wydarzeniu na rzecz studentów Politechniki Wrocławskiej z Ukrainy. Dzięki wpłatom darczyńców (Grupie Impel, KGHM Polska Miedź S.A., firmie Elektrotim S.A., Fundacji Empiria i Wiedza, Nalco Polska Sp. z o.o. i osobom prywatnym) oraz aukcji charytatywnej uczelnia zebrała wtedy w sumie ponad 275 tys. zł, które przekazała potrzebującym. 

Właśnie wystartował program stypendialny dla studentów z Ukrainy kształcących się w semestrze letnim na PWr i deklarujących problemy z kontynuowaniem nauki w związku z trudną sytuacją materialną.

– Przygotowaliśmy specjalny wniosek w języku polskim i ukraińskim, który nasi studenci powinni wypełnić i złożyć w Dziale Spraw Międzynarodowych. Na jego podstawie uczelniana komisja przydzieli jednorazowe stypendia w wysokości od 1,5 tys. zł do maksymalnie 3 tys. zł – mówi dr inż. Piotr Górski, prorektor ds. studenckich PWr.

Wnioski o pomoc finansową można składać, aż do momentu wyczerpania środków zebranych na ten cel.

Studenci z Ukrainy mogą się także ubiegać o wsparcie w ramach ogólnego funduszu stypendialnego studentów i doktorantów Politechniki Wrocławskiej. Tylko do końca kwietnia uczelnia wypłaciła 72 zapomogi na łączną kwotę 151 tys. zł. To jednak nie koniec. Dzięki przystąpieniu do programu „Stypendia pomocowe Amazon – Perspektywy” w maju wystartuje nabór wniosków do kolejnego świadczenia pomocowego dla potrzebujących z Ukrainy. Na ten cel przeznaczonych zostanie łącznie dodatkowe 52 tys. zł, które zostanie wypłacone 52 studentom w formie jednorazowych zapomóg.

Politechnika Wrocławska ma pod swoją opieką nie tylko ukraińskich studentów, doktorantów i pracowników. Wspiera także ich rodziny oraz grupę osób do tej pory niezwiązanych z uczelnią, które uciekły przed koszmarem wojny i znalazły schronienie w jej kampusie. Z myślą o nich uruchomione zostało specjalne konto pomocowe, z którego środki będą przeznaczone na bieżącą pomoc. Pieniądze wpłacać może każdy, wystarczy wykonać przelew na konto o numerze 37 1090 2402 0000 0001 5007 5516 z dopiskiem „Pomoc dla Ukrainy”. 

– Szczególnie liczymy na hojność firm i przedsiębiorstw współpracujących z PWr. Pierwsze środki, w kwocie 50 tys. złotych wpłynęły już od PCC Rokita. Serdecznie za nie dziękujemy – mówi rektor PWr, prof. Arkadiusz Wójs.

Senat Politechniki Wrocławskiej uchwalił zmiany w regulaminie studiów, dzięki którym obywatele Polski i Ukrainy mogą przenieść się z ukraińskich uczelni na PWr. Pozwoli to na dalszą naukę osobom, które miały problemy z jej kontynuowaniem w związku z wojną w Ukrainie. 

– O przeniesienie do nas mogą się ubiegać osoby, które do wybuchu wojny studiowały w Ukrainie – wyjaśnia prof. Agnieszka Bieńkowska, prorektor ds. kształcenia. – Studentom, którzy nie mają dokumentów poświadczających okres studiów, zaliczenia czy praktyki zawodowe, uznamy odpowiednie okresy tych studiów w drodze egzaminu.

Aby usprawnić proces przenoszenia się na Politechnikę Wrocławską uruchomiony został specjalny Punkt Informacyjny. Na pierwszy piętrze budynku C-13 (pokój 1.14) można otrzymać szczegółową pomoc w zakresie potrzebnych dokumentów, a także oferowanych kierunków studiów. Odpowiedzi na zgłoszenia będą po polsku, ukraińsku i angielsku. Swoje pytania można też zadawać telefonicznie (+ 48 71 320 38 96) lub pisać na studentsupport@pwr.edu.pl.

Wszystkie informacje o możliwych formach wsparcia można znaleźć na stronie uczelni, w stale aktualizowanej zakładce: Solidarni z Ukrainą.

***

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 studiuje na Politechnice Wrocławskiej ponad 300 studentów i studentek z Ukrainy. Mamy też 11 doktorantów i pracowników. Pod naszą opieką jest też ponad 50 członków ich rodzin oraz innych obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w kampusie PWr.

fot. PWR

 

Udostępnij >
T
separator