Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ponad 17 mln zł dla dolnośląskich uzdrowisk

Samorząd województwa zamierza w 2022 roku przekazać 17,3 mln złotych dla dolnośląskich uzdrowisk. Ponad połowa tej kwoty trafi do spółki Lądek-Długopole S.A.

Wśród wielu inwestycji zaplanowanych na rok 2022 samorząd województwa zamierza przeznaczyć duże środki na dolnośląskie uzdrowiska, których jest właścicielem.

– Zdecydowaliśmy o skierowaniu dodatkowych środków na dolnośląskie uzdrowiska, ponieważ ich rozwój jest dla nas priorytetem. Tym bardziej, że zlokalizowane są one w południowej, sudeckiej części województwa, która przez lata pozostawała niedofinansowana – wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko. - Lądek-Zdrój to jedno z najpiękniejszych polskich uzdrowisk. Wsparcie finansowe dla tamtejszej spółki uzdrowiskowej poskutkuje remontem obiektu Jubilat, którego zewnętrzna część od lat pozostawała w fatalnym stanie.

Spółka Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. pozyskane środki zamierza przeznaczyć na termomodernizację Szpitala Uzdrowiskowego "Jubilat" wraz z modernizacją bazy hotelowej i dostosowaniem jej do wymogów przepisów przeciwpożarowych. Jest to kontynuacja realizacji przedsięwzięcia rozpoczętego w 2019 roku, którego szacunkowy całkowity koszt wyniesie około 15 mln zł. Spółka zrealizowała do tej pory około 30% zadania, a o dodatkowe dofinansowanie planuje się zwrócić również do Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

- Modernizacja obiektu „Jubilat” pozytywnie wpłynie na podniesienie standardów świadczonych usług oraz poprawę bezpieczeństwa klientów i kuracjuszy. Budynek ten jest dla nas obiektem strategicznym, który powstał w latach 70. XX wieku. Dlatego bardzo cieszymy się ze wsparcia finansowego – mówi Joanna Walaszczyk, prezes spółki Lądek-Długopole S.A.

W przyszłości spółka planuje kolejne inwestycje. Są wśród nich m.in. wykonanie wentylacji mechanicznej w Zdroju Wojciech i adaptacja pomieszczeń świetlicy Sanatorium Ondraszek. Planowane działania zostały zaplanowane w ramach szerokiego projektu „Odbudowa sektora usług sanatoryjno-uzdrowiskowych w województwie dolnośląskim po kryzysie związanym z COVID-19”.

Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, w której 100% udziałów posiada samorząd województwa dolnośląskiego. Głównym źródłem dochodów spółki jest działalność uzdrowiskowa realizowana w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także usługi pełnopłatne.

Udostępnij >
T
separator