Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Ponad 6 tys. spraw u Rzecznika MŚP w 2020 r.

W 2020 r. roku Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadziło ponad 6,2 tys. spraw w obronie przedsiębiorców. To wzrost o 165% w porównaniu do roku poprzedniego.

Rzecznik MŚP nie tylko prowadził w zeszłym roku o wiele więcej spraw w interesie niewielkich przedsiębiorców, ale również liczba korespondencji w ramach prowadzonych spraw wzrosła niemal trzykrotnie - z 5,5 tys. w roku 2019 r. do 15 tys. w 2020 roku.

- Myślę, że w tym trudnym okresie pandemii i ograniczeń stanęliśmy na wysokości zadania. Bardzo dużo spraw udało się załatwić pozytywnie. Obecnie spływa do nas 500 wniosków w tygodniu. Widać, że jest zapotrzebowanie na naszą pracę – mówi Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP.

Wśród najważniejszych działań Rzecznika MŚP w roku 2020 można wymienić m.in. 9 podpisanych porozumień o współpracy z partnerami zewnętrznymi (m.in. Prokuratorią Generalną RP, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej), apel do samorządów ws. zwolnienia przedsiębiorców z opłat czynszowych, interwencję w sprawie zawieszenia obowiązku wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników w okresie pandemii, uwzględnienie postulatu Rzecznika MŚP do Minister Rozwoju z propozycją, aby mikroprzedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku składania wniosku o umorzenie mikropożyczki, apel do kierowników urzędów państwowych i samorządowych o zapewnienie ciągłości działania w czasie pandemii, a także skuteczną interwencję ws. kary pieniężnej dla kosmetyczki z Koszalina za rzekome naruszenie ograniczenia prowadzenia działalności czy prolongatę terminu zakupu kas online dla branży HoReCa.

- Nasza działalność w zeszłym roku była niezwykle intensywna. To wynikało z trudnego okresu pandemii, a jako Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców stanąłem przed trudnym zadaniem. Nie zamknęliśmy urzędu ani na jeden dzień. Cały czas byliśmy w gotowości, dostępni do pomocy przedsiębiorcom, aby jak najmniej dotkliwie mogli przejść przez ten okres – twierdzi Adam Abramowicz.

Zwiększyła się także liczba członków Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP. W 2020 roku w jej skład wchodziły 274 organizacje, podczas, gdy rok wcześniej było ich 163

 

Udostępnij >
T
separator