Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Porozmawiają o funduszach na organizacje pozarządowe

Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie online dotyczące nowego okresu programowania i wydatkowania środków europejskich na lata 2021-2027.

W okresie 2021-2027 Polska otrzyma środki unijne w wysokości 76 miliardów euro. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację i inwestowanie w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację oraz sprawy społeczne. Na Dolnym Śląsku trwają prace dotyczące efektywnego wykorzystania środków. Organizacje pozarządowe są ważnymi partnerami w tej dyskusji.

Spotkanie informacyjne online odbędzie się 9 lutego 2021 r. od godz. 10.00 do 12.00. Jego celem jest przedstawienie członkom #WRDPP oraz organizacjom pozarządowym z Wrocławia następujących kwestii:

  • Jak obecnie wyglądają prace nad dokumentami?
  • W jaki sposób organizacje pozarządowe zostaną zaangażowane w przygotowanie dokumentów?
  • Jak będą przebiegały konsultacje społeczne?
  • Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele:
  • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
  • Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Rejestracja odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNdM7Rx9nGRtiq_9bc_b3RAG2Cre92jUtFCx01dqjIB58OUw/closedform

Udostępnij >
T
separator