Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Porozmawiają o instrumentach finansowych Tarczy Antykryzysowej

Zachodnia Izba Gospodarcza - Pracodawcy i Przedsiębiorcy zaprasza na bezpłatne webinarium prezentujące ofertę wsparcia finansowego w ramach Tarczy Antykryzysowej dla małych i średnich przedsiębiorstw przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA. Spotkanie odbędzie się 16 grudnia o godz. 11.00.

Przedsiębiorcy, których firmy ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa mogą wziąć udział w webinarze, podczas którego dowiedzą się, z jakich form pomocy mają szanse skorzystać, aby poprawić sytuację swojej firmy.

Omówione zostaną m.in. takie instrumenty pomocowe jak pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP oraz leasing operacyjny „maszyneria” bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie dla klientów MŚP, na zakup maszyn i urządzeń.

Tematyka spotkania może być szczególnie pomocna firmom, które za ostatni rok obrotowy osiągnęły min. 4 mln przechodów ze sprzedaży i prowadzą pełną księgowość oraz te, których przychody ze sprzedaży spadły w wyniku epidemii COVID-19 co najmniej o 25 % za dany miesiąc 2020 roku w stosunku do miesiąca poprzedniego lub o 15 % porównując dwa miesiące roku 2020 do dwóch odpowiednich miesięcy 2019 roku. Zainteresuje również podmioty nie będące dużym przedsiębiorstwem, prowadzące działalność co najmniej od 12 miesięcy, które za ostatni rok obrotowy odnotowały zysk netto i dodatnią EBITDA.

Spotkanie z aplikacji Microsoft Teams odbędzie się 16 grudnia 2020 r. o godz. 11.00
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Udostępnij >
T
separator