Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Porozmawiają o prognozach inwestycyjnych na 2022 rok

Firmy oraz osoby prywatne, posiadające nadwyżki finansowe, mogą optymalnie zaplanować swoje inwestycje, biorąc udział w konferencji iWealth Summit „Prognozy inwestycyjne 2022”, która odbędzie się online 19 stycznia 2022 r.

Trzecia edycja konferencji iWealth Summit, tym razem odbywająca się pod hasłem „Prognozy inwestycyjne 2022’ adresowana jest zarówno dla osób prywatnych, jak i firmowych, posiadających nadwyżki finansowe, bądź chcących zarządzić płynnością i przygotować swoją strategię inwestycyjną na konkretne scenariusze rynkowe w nadchodzącym roku.

Konferencja będzie poświęcona głównie prognozom na przyszły rok i kierunkom inwestycyjnym na najbliższe miesiące. Będzie to doskonała okazja, aby dowiedzieć się, czego można spodziewać się w przyszłości i jak dobrze przygotować się na różne sytuacje. Organizatorzy liczą na to, że wydarzenie będzie pozytywnym impulsem do promowania idei profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego.

Spotkanie będzie podzielone na trzy główne bloki tematyczne: akcje, obligacje i inwestycje alternatywne.

W spotkaniu wezmą udział znani krajowi eksperci: Sebastian Buczek - prezes Quercus TFI, Zbigniew Jakubowski - wiceprezes Generali TFI, Michał Cichosz - zarządzający funduszami Skarbiec TFI, Marzena Hofrichter - CFA, Franklin Templeton zarządzająca funduszami, Beata Idem - Head of Poland, Czech Republic and Slovakia, Schroders, Marcin Żółtek – wiceprezes TFI PZU oraz przedstawiciele Investors TFI, Ipopema TFI, TFI Allianz, a także Grzegorz Chłopek, Marek Rybiec, Małgorzata Anczewska i Michał Kurpiel z iWealth jako prowadzący poszczególne części konferencji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Partnerem konferencji iWealth Summit „Prognozy inwestycyjne 2022” jest Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal WroBiznes.

Udostępnij >
T
separator