Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Powołano Wrocławską Radę Gastronomii

Powołanie Wrocławskiej Rady Gastronomii jest odpowiedzią Wrocławia na kryzys jaki nastąpił w branży w związku z pandemią. W perspektywie ma być też szansą na promocję wrocławskiej gastronomii poza granicami miasta i kraju, co pomoże w jej dynamicznym rozwoju.

Wrocławska branża gastronomiczna przed pandemią stawała się coraz ważniejszym sektorem usług, atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów. Niestety, rozwój pandemii i wprowadzone obostrzenia w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej nie tylko zahamowały jej rozwój, ale zagroziły funkcjonowaniu wielu firm z branży restauracyjnej.  
Aby wesprzeć ich działalność powołano Wrocławską Radę Gastronomi.

Zaproszone do Rady osoby są przedstawicielami szeroko rozumianej wrocławskiej branży gastronomicznej, a ich zadaniem będzie opiniowanie i inicjowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji w tym sektorze. Ponadto do zadań Rady będzie należało m. innymi: inicjowanie współpracy i zrzeszania się przedsiębiorców z branży, wspieranie promocji Wrocławia poprzez promowanie konkursów, festiwali i wydarzeń gastronomicznych, a także wspieranie praktycznej nauki zawodów gastronomicznych oraz doskonalenia zawodowego pracowników tej branży. Rada ma charakter społeczny, a jej kadencja wynosić będzie 2 lata. 
W skład Wrocławskiej Rady Gastronomii wchodzą: 
Przewodnicząca Rady – Małgorzata Golak - Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia
Wiceprzewodniczącą Rady – Izabela Pieniążczak – Biuro Prezydenta Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekretarz Rady – Katarzyna Chrobak - Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia
Członkowie Rady: 
Beata Śniechowska – restauracja Młoda Polska Bistro&Pianino, 
Jolanta Jurkowlaniec – restauracja Dinette Bistro, 
Piotr Gomułkiewicz - Bistro Narożnik, 
Damian Kogutiuk - Food&Event Group, 
Agnieszka Skraburska – restauracja Cafe de France, 
Krzysztof Zych – restauracja Cuda na kiju, 
Paweł Mrówczynski – restauracja Panczo, 
Maciej Koła – festiwale gastronomiczne Gastro Miasto, 
Magdalena Johri – restauracja Masala Indian Restaurant, 
Bartosz Jędrasiak – restauracja Woo Thai, 
Marcin Chmielewski – restauracja Przystań&Marina, 
Simone Mangone - Pizzeria Bube, 
Jarosław Błandzinski - restauracja Ban Thai, 
Agata Gwadera-Urlep – Radna Rady Miejskiej Wrocławia, 
Małgorzata Wojciechowska – Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia,
Beata Urbanowicz – Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Udostępnij >
T
separator