Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Powstała Wrocławska Rada Turystyki

W odpowiedzi na kryzys branży turystycznej, wywołany pandemią koronawirusa, prezydent Wrocławia powołał Wrocławską Radę Turystyki.

Rada będzie organem doradczym i opiniotwórczym dla zadań realizowanych przez Wrocław, w ramach kompetencji związanych z rozwojem turystyki. Będzie opiniować przedstawiane przez władze miasta dokumenty, projekty czy inicjatywy, mające na celu rozwój oraz integrację branży turystycznej w mieście. 

– Pandemia koronawirusa SARS-COV-2 szczególnie boleśnie dotknęła ten obszar naszej lokalnej gospodarki – twierdzi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – W 2020 r. odnotowano spadek noclegów we wrocławskich hotelach o 58% względem 2019 r. Wielu przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej, jak gastronomia, hotele, przewodnicy, touroperatorzy czy organizatorzy atrakcji, znalazło się w związku z tym w sytuacji krytycznej. Dlatego wspólnie z Radą i jej członkami chcemy jak najszybciej zniwelować negatywne skutki lockdownu i w dłuższej perspektywie doprowadzić do powrotu liczby turystów odwiedzających Wrocław, jak była przed pandemią, ponad 5 mln osób.  

Członkowie Wrocławskiej Rady Turystyki będą współpracowali również w oparciu o ogłoszoną w czerwcu 2020 roku Wrocławską Deklarację Turystyczną. Przedstawiono w niej pięć filarów właściwego myślenia o rozwoju turystyki: współpraca, dobra wola, odpowiedzialność, solidarność i wspólna promocja. 

- Widzę w nas dużą wolę działania i ogromny potencjał. Myślę, że powołanie tej rady pozwoli odważnie wkroczyć w czas po pandemii. Będziemy mieli bowiem sporo pracy. Jestem dobrej myśli - mówi Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego. 

Nadzór nad Radą sprawować będzie Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. 


Członkowie Wrocławskiej Rady Turystyki: 

Alina Chrzanowska-Buczek – Prezes Zarządu „LIDO” Biuro Podróży Turystyki i Usług Sp. z o.o.
Marek Ciechanowski – Prezes Zarządu Dolnośląskiej Izby Turystyki
Andrzej Dobek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Rynek”
Damian Kanclerski – Prezes Zarządu Koła Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK
Danuta Kukuła – Pełnomocnik Właściciela, „Spiż. Minibrowar i restauracja” 
Dariusz Kuś – Prezes Portu Lotniczego Wrocław S.A.
Marek Mutor – Dyrektor, Ośrodek Pamięć i Przyszłość
Piotr Oleśniewicz – Kierownik Zakładu Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
Piotr Oszczanowski – Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Jakub Paczyński – Prezes Zarządu Kolejkowo, Fores sp. z o.o.
Robert Rasała – Kierownik Centrum Informacji Turystycznej, ORFIN sp. z o.o. sp. k.
Maciej Stoces – Manager Hotelu „Monopol” we Wrocławiu
Agnieszka Szymerowska – Prezes Zarządu Fundacji Convention Bureau Wrocław
Arletta Ziemian – Współwłaściciel Browar Stu Mostów sp. z o.o. 


Udostępnij >
T
separator