Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Powstanie nowa trasa kolejowa do granicy z Czechami

W Wałbrzychu podpisano umowę na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego nowej trasy. Ponad 60-kilometrowy połączy Żarów, Świdnicę i Wałbrzych z Lubawką, a docelowo aż z Pragą.

Po uruchomieniu nowej trasy kolejowej podróż z Wałbrzycha do Wrocławia wyniesie jedynie 40 minut, podczas gdy dziś trwa około godziny. Natomiast z Wałbrzycha
do Warszawy dojedziemy dwukrotnie szybciej niż obecnie – w 2 godz. i 35 minut.  To dobra wiadomość m.in. dla świdniczan, którzy zyskają bezpośrednie połączenie kolejowe do Warszawy z czasem przejazdu wynoszącym niecałe 2,5 godz.

- Jednym z naszych priorytetów jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym w regionie, dlatego bardzo ważne są dla nas wszelkie inwestycje w rozwój siatki połączeń kolejowych na Dolnym Śląsku. Dzięki nim mieszkańcy będą mogli podróżować szybko, wygodnie i bezpiecznie. Równocześnie też samorząd województwa przejmuje od PKP SA wiele nieużywanych, często od kilkudziesięciu lat, linii kolejowych, które teraz sukcesywnie modernizujemy i uruchamiamy na nich nowe połączenia. Inwestujemy również w nowoczesny i ekologiczny tabor kolejowy – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Nowa trasa biegnąca do granicy kraju jest częścią inwestycji kolejowych Centralnego Portu Komunikacyjnego #KolejNaPolskę. Projekt ten zakłada budowę na Dolnym Śląsku około 119 km nowych linii kolejowych i modernizację 126 km tych już istniejących. Szacuje się, że w zasięgu transportu kolejowego znajdzie się wtedy około 2,3 mln mieszkańców województwa.

- Centralny Port Komunikacyjny, choć w dyskursie jest kojarzony głównie z nowym, dużym, hubowym lotniskiem, to jest to program budowy nowego systemu transportowego Polski, przede wszystkim kolejowego. To pozwoli nam na radykalne zwiększenie przewozów koleją zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym – wyjaśnia Marcin Horała, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała wczoraj na dworcu PKP w Wałbrzychu umowę z firmą BBF na stworzenie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego nowej trasy. Wartość zadania to 15,1 mln zł netto.

Zadaniami wykonawcy wynikającymi z podpisanego kontraktu będzie wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej, dostarczenie prognozy ruchu i analiz (m.in. technicznej, środowiskowej i wielokryterialnej), a także przygotowanie dokumentacji inżynierskiej i mapy do celów projektowych. Dla tego odcinka od ubiegłego roku trwają też wymagane prawem inwentaryzacje przyrodnicze.

Projekt jest przykładem międzynarodowej współpracy kolejowych inwestorów w sąsiednich krajach w ramach międzynarodowego korytarza europejskiej sieci TEN-T. Docelowo, polska inwestycja zostanie połączona z czeską, która jest przygotowywana przez naszych południowych sąsiadów. Po ukończeniu całości projektu, podróżni zyskają więc szybkie i nowoczesne połączenie kolejowe Warszawy i Wrocławia z Pragą.

Udostępnij >
T
separator