Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Prestiż Dolnośląskich Gryfów otwiera wiele drzwi

Rozmowa z Ewą Nowak-Iskrą, przedstawicielką Mecenasa Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”, Dyrektorem Regionu Dolnośląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego, Członka Kapituły Konkursu.

  • „Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza” to najbardziej prestiżowy konkurs biznesowy na Dolnym Śląsku. Jaka jest najważniejsza idea, która mu przyświeca?

– Twórcom tego konkursu zależało na wyróżnieniu i promowaniu tych przedsiębiorstw i samorządów, które mają realny wpływ na gospodarkę na Dolnym Śląsku. Laureatami konkursu w przeszłości były tak firmy dojrzałe, o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i przedsiębiorstwa, które są dopiero na początku swojej biznesowej drogi. Nagroda Gospodarcza – Dolnośląski Gryf to docenienie innowacyjności i aktywności w zakresie inwestycji, a także działań na rzecz lokalnej społeczności. Jestem dumna, że Bank Gospodarstwa Krajowego już drugi rok z rzędu jest mecenasem tego ważnego wydarzenia w regionie.  

  • Nominacja do „Dolnośląskiego Gryfa” wzmacnia wizerunek firmy, samorządu lub organizacji. Jak bardzo zdobycie nagrody pomaga w ich promocji?

– Przez ostatnie 18 lat konkurs stał się najważniejszym wydarzeniem dla świata biznesu, nauki i samorządu Dolnego Śląska. Prestiż związany z tą nagrodą, otwiera wiele drzwi. Bycie zauważonym w prężnie działającym regionie dolnośląskim to bardzo duża nobilitacja dla nominowanych i nagrodzonych w konkursie. Już niedługo przedsiębiorcy, samorządy będą oceniani przez różne instytucje, w tym finansowe, pod kątem m.in. zaangażowania społecznego i działania na rzecz minimalizacji śladu węglowego. Warto pokazywać, że te działania mają miejsce już dziś i warto brać z nich przykład.

  • W tym roku do konkursu zgłosiło się dużo chętnych…

– Rzeczywiście. Świadczy to o dużej popularności konkursu. Wśród nominowanych znalazły się firmy małe, średnie i duże należące do sektora prywatnego i publicznego. Mamy przedstawicieli szybko rozwijających się branż, jak IT, gry mobilne, medycznej, kosmicznej oraz tradycyjnych, jak budownictwo, energetyka, automatyka. Nie zabrakło także samorządów, które w tym roku przedstawiły ciekawe rozwiązania wdrożone podczas pandemii, a mające na celu wsparcie przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Ta różnorodność wiele mówi o potencjale rozwojowym Dolnego Śląska.

  • Tym razem Dolnośląskie Gryfy są przyznawane za 2020 rok, czyli pierwszy, w którym przedsiębiorcy i samorządy musieli sobie radzić z trudnościami związanymi z pandemią. Jak to wpłynęło na obecną edycję konkursu?

– To bardzo ważne, że konkurs podąża za trendami w gospodarce i odzwierciedla zachodzące w niej zmiany. Nie mogliśmy przejść obojętnie wobec pandemii, która odcisnęła swoje piętno na życiu nas wszystkich. Dlatego też, w tym roku, nie mogło zabraknąć nagrody dla samorządu, który wdrożył najlepszy program osłonowy dla firm. Nową kategorią jest także nagroda za działania na rzecz zmniejszenia społecznych skutków pandemii. Wszyscy nominowani prezentują wspaniałe postawy wsparcia dla poszkodowanych w wyniku pandemii. Ponadto, w tym roku, postanowiliśmy wyróżnić konkretne osoby w kategorii Lider roku, tak by nominowani w tej kategorii stali się inspiracją dla innych.

  • Jakie znaczenie ma Dolnośląski Gryf w dobie pandemii?

– Uważam, że Dolnośląski Gryf ma szczególne znaczenie, gdyż jest on świętem, podczas którego możemy powiedzieć sobie, że w obliczu szybko zachodzących i często zaskakujących zmian na rynku, pokazaliśmy, że dolnośląska gospodarka jest odporna na wstrząsy. Szczególnie w dobie pandemii ważne jest, by zauważać i doceniać działania, postawy i osobowości. Nagroda ta, to wyjątkowe podziękowanie dla przedsiębiorców i samorządowców, którzy tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska.

Dziękuję za rozmowę.

Katarzyna Wiązowska

Udostępnij >
T
separator