Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Prezes Seleny w składzie Rady Uniwersytetu Wrocławskiego

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wybrał nową Radę Uczelni. W jej skład powołał Krzysztofa Domareckiego, prezesa zarządu Grupy Selena, który jest również absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Czteroletnia kadencja Rady rozpoczęła się 1 stycznia 2021 roku.

Rada Uniwersytetu Wrocławskiego, obok rektora i senatu, jest najważniejszym organem uczelni. Do jej zadań należy między innymi opiniowanie strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, a także monitorowanie gospodarki finansowej uczelni. W skład Rady wchodzi osiem osób powoływanych przez Senat, a uzupełnia go Przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

 - Bardzo cieszę się, że wraz z szacownym gremium nowej Rady Uniwersytetu Wrocławskiego będziemy wspólnie pracować nad wzmacnianiem potencjału uczelni, realizując cele założone w „Strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021-2030”. Wykonaniu tego zadania sprzyja różnorodność członków powoływanych do Rady, pochodzących z odmiennych środowisk, w tym z obszaru kultury, samorządu i szeroko rozumianego biznesu – mówi Krzysztof Domarecki, prezes Grupy Selena. mówi Krzysztof Domarecki, prezes Grupy Selena.

Kadencja Rady w nowym składzie rozpoczęła się 1 stycznia 2021 roku. Jest to druga Rada Uniwersytetu Wrocławskiego i zarazem pierwsza, która swoją funkcję będzie piastować przez pełną, czteroletnią kadencję. Oprócz Krzysztofa Domareckiego w jej skład, jako członkowie spoza wspólnoty akademickiej, weszli Wojciech Hann, dr Rafał Dutkiewicz i Krzysztof Przybylski. Reprezentantami środowiska akademickiego będą dr hab. inż. Beata Miazga, prof. Bogusław Pawłowski, dr hab. Piotr Sorokowski, prof. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska. W skład Rady wejdzie również Patryk Korolko, jako przewodniczący Samorządu Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

Krzysztof Domarecki od lat jest związany z Uniwersytetem Wrocławskim. Jest absolwentem Wydziału Prawa oraz Instytutu Filozofii. W latach 1983-1991 pracował w Zakładzie Prawa Państwowego, gdzie zajmował się sądownictwem i ustrojem prezydenckim. Prezes Grupy Selena ma również doświadczenie w pracy w organach uczelnianych. Wraz z końcem 2020 roku dobiegła końca jego kadencja w Radzie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w której zasiadał od marca 2019 roku.

Udostępnij >
T
separator