Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Program 3M Impact Local po raz pierwszy w Polsce

W listopadzie zakończyła się pierwsza polska edycja programu 3M Impact Local, opartego na wolontariacie kompetencyjnym. W ramach tej inicjatywy 4 zespoły złożone z pracowników 3M przez kilka tygodni pracowały dla wybranych organizacji non-profit. Każdy zespół realizował strategiczny projekt, który odpowiada na potrzeby danego NGO.

3M Impact funkcjonuje na całym świecie i umożliwia pracownikom 3M wykorzystanie wiedzy biznesowej do wprowadzania zmian w społecznościach. W tym roku program miał swoją premierę w Polsce.

– Cztery organizacje z Wrocławia, które zaprosiliśmy do współpracy, zostały wybrane nieprzypadkowo. Ich działania dotyczą obszarów ważnych dla 3M, takich jak różnorodność, równość i integracja, a także zrównoważony rozwój – wyjaśnia Ewa Jaxa-Jankowska, odpowiedzialna za CSR w 3M Polska.  

W programie 3M Impact Local udział wzięły: Stowarzyszenie Kultura Równości – działające na rzecz społeczności LGBT+, Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, Fundacja OnWater – propagująca wiedzę o Odrze, a także Nomada – Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego.

Na początku zespoły z 3M spotkały się z przedstawicielami wybranych NGO. Podczas warsztatów 10 wolontariuszy mogło poznać cele organizacji i ich największe wyzwania, by na tej podstawie określić zakres projektów. Później eksperci z 3M przez tydzień pracowali w siedzibach organizacji, a następne działania odbywały się zdalnie. Łącznie każdy wolontariusz przeznaczył na udział w projekcie ponad 80 godzin w ciągu 6 tygodni.

1% dla hospicjum

W przypadku Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci zadaniem ekspertów z 3M było opracowanie strategii, jak zachęcić jeszcze większą liczbę osób do przekazania 1% podatku na rzecz hospicjum. Łącznie zespół wolontariuszy opracował ok. 20 pomysłów.

– Zaproponowaliśmy między innymi, by fundacja nawiązała kontakt z organizacją ABSL zrzeszającą różne lokalne korporacje oraz biurami rachunkowymi rozliczającymi zeznania roczne PIT dla swoich klientów – mówi Anna Szwarc z 3M GSC Poland.

Eksperci z 3M doradzili też fundacji zwiększenie widoczności w internecie, a szczególnie w mediach społecznościowych, m.in. za pośrednictwem ambasadorów hospicjum.

– Współpraca przebiegała na bardzo wysokim poziomie. To pozwoliło nam nie tylko przygotować całą strategię, ale również – jeszcze w ramach projektu – zrealizować część zawartych w niej zadań – podsumowuje Robert Matuszewski z 3M Manufacturing Polska.

Sklep dla sprawy – Równość na stanie

Zadaniem drugiego zespołu wolontariuszy 3M było stworzenie długofalowej strategii rozwoju dla sklepu internetowego Stowarzyszenia Nomada. „Sklep dla sprawy – Równość na stanie” generuje zyski, które organizacja przeznacza na statutowe działania, takie jak obrona praw mniejszości.

– Zaproponowaliśmy, by skierować reklamę sklepu do klientów biznesowych, w pierwszej kolejności – korporacji. Zasugerowaliśmy także promocję sklepu wśród ekspatów, czyli obcokrajowców pracujących w Polsce w takich firmach jak np. 3M GSC Poland – mówi Katarzyna Cwojdzińska z 3M Manufacturing Polska.

Aby lepiej poznać potrzeby potencjalnych klientów, wolontariusze przeprowadzili badanie wśród ekspatów z 3M, a jego wyniki wykorzystali do przygotowania strategii komunikacji i rozwoju, nie tylko dla sklepu, ale też dla całego Stowarzyszenia Nomada.

Firmowe szkolenia w Odra Centrum

Fundacja OnWater poprosiła wolontariuszy z 3M o przygotowanie strategii, która pozwoli jej dotrzeć do klientów korporacyjnych i pozyskać środki na działania edukacyjne.

– Po przeprowadzeniu analizy określiliśmy szczegółowy cel naszego projektu. Postanowiliśmy stworzyć ofertę dla firm, która dotyczy wynajmu pomieszczeń na szkolenia w prowadzonym przez fundację Odra Centrum – wyjaśnia Joanna Ickiewicz z 3M Manufacturing Polska. – Zaczęliśmy od analizy konkurencji. Następnie przygotowaliśmy szablon oferty, a także listę kontaktów do osób, które mogłyby być zainteresowane takim wynajmem – dodaje Joanna Jarzyńska z 3M Manufacturing Polska.

Uzupełnieniem tych działań było stworzenie profilu fundacji w serwisie LinkedIn oraz wyeksponowanie oferty wynajmu przestrzeni na stronie internetowej Odra Centrum.

– Efekt tego projektu oceniam bardzo pozytywnie. Jestem pod wrażeniem, jak dużo udało nam się wspólnie zrobić w tak krótkim czasie. Myślę, że było to możliwe między innymi dzięki dużej dyscyplinie zespołu projektowego – podsumowuje Anna Pieniądz z Fundacji OnWater.

Strategiczne wzmocnienie Kultury Równości

Działania dla Stowarzyszenia Kultura Równości były związane z przygotowaniem 3-letniego planu strategicznego. Wolontariusze z 3M skupili się na dwóch obszarach – budżecie i kadrach stowarzyszenia.

– W obszarze finansów przeprowadziliśmy analizę i kategoryzację wydatków – opowiada Katarzyna Lenk z 3M GSC Poland. – Następnie opracowaliśmy koncepcję budowy finansowego planu operacyjnego, a także wybraliśmy platformę informatyczną do kontrolowania budżetu.

Drugim zadaniem zespołu z 3M było wsparcie stowarzyszenia w pozyskaniu osób z nowymi kompetencjami.

– Zrobiliśmy analizę obecnych ról i umiejętności członków stowarzyszenia, by na tej podstawie określić potrzeby rekrutacyjne – mówi Gabriela Domagała z 3M EMEA. Natomiast Marek Krajanowski z 3M EMEA podkreśla: – Opracowaliśmy też sam proces rekrutacji i wspierające go narzędzia. Dodatkowo przygotowaliśmy badanie kompetencji oraz preferencji rozwoju.

Warto być wolontariuszem

Projekty, które odpowiadają na wyzwania czterech organizacji, to nie jedyny efekt programu 3M Impact Local. Inicjatywa przyniosła też dużo korzyści samym uczestnikom.

– Dowiedziałam się, jak pracuje fundacja i nauczyłam się, jak zarządzać projektem w ścisłej dyscyplinie czasowej. A dzięki temu, że pracowaliśmy w bardzo różnorodnym gronie osób, jestem teraz jeszcze bardziej otwarta na pomysły i doświadczenia innych ludzi – podkreśla Żaneta Sawula z 3M GSC Poland.

Podobne korzyści dostrzega Patrycja Urbańska z 3M GSC Poland.

– 3M Impact to była szansa, by nauczyć się zupełnie nowych rzeczy, wyjść ze swojej strefy komfortu. Podczas współpracy w zespole okazało się, że każdy z nas realizuje różnego rodzaju zadania w inny sposób, więc mogliśmy uczyć się od siebie nawzajem – mówi Patrycja.

Program 3M Impact Local działa nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych miejscach na całym świecie, m.in. w Twin Cities i Austin w USA, na Kostaryce, Filipinach, w Meksyku, Brazylii i Kanadzie.

Udostępnij >
T
separator