Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Przedsiębiorcy i rzemieślnicy docenili wsparcie kardynała Gulbinowicza

Przedstawiciele dolnośląskich organizacji biznesowych i rzemieślniczych wystosowali list do arcybiskupa Józefa Kupnego z wyrazami wdzięczności za działalność kardynała Henryka Gulbinowicza na rzecz przedsiębiorców i rzemieślników

Z inicjatywy prezesa Seleny FM S.A.  Krzysztofa Domareckiego, prezesi Dolnośląskiej Loży Business Centre Club oraz Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, Zachodniej Izby Gospodarczej – Pracodawcy i Przedsiębiorcy w swoim liście podziękowali za wsparcie okazane przez kardynała w ciągu ostatnich 45 lat.

„Jako przedsiębiorcy reprezentujemy różne, często odległe światopoglądowo i politycznie opcje, jednak oprócz codziennej pracy zawodowej łączy nas życzliwość, jaką okazywał nam ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz. Zasługi ks. Kardynała dla Dolnego Śląska i dobro, jakie z Jego strony spotkało tysiące Dolnoślązaków mogłoby wypełnić nie jedną, ale wiele książek. To On był tym polskim hierarchą kościelnym, który w okresie rządów komunistycznych wykazał się wyjątkową odwagą wspierając Solidarność i jej członków. Dzięki jego staraniom wiele osób uniknęło represji w trudnym okresie stanu wojennego. Utworzony przez ks. Kardynała Arcybiskupi Komitet Charytatywny wspierał wielu potrzebujących, w tym szczególnie tych, którzy walczyli o wolną Polskę w szeregach struktur opozycyjnych. W stanie wojennym Jego Eminencja otoczył troską osoby internowane i ich rodziny. Jego odwaga i postawa w tym zakresie przenosiła się na dolnośląskie duchowieństwo. Postawa i zaangażowanie Jego Eminencji w sprawy regionu w znacznym stopniu przyczyniły się do pozytywnej zmiany oblicza nie tylko Dolnego Śląska, ale i całej Polski” – czytamy w liście.

Autorzy listu podkreślili także, że reprezentując różne wyznania chrześcijańskie, wysoko cenią sobie podejmowane przez kardynała Gulbinowicza liczne inicjatywy ekumeniczne i społeczne. Wymienili tu m.in. powstanie we Wrocławiu Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, zaangażowanie księdza przy odbudowie wrocławskiej Synagogi, a także pomoc dolnośląskim placówkom medycznym, a szczególnie Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu.

Jak podkreślili autorzy listu, wielu dolnośląskich przedsiębiorców swoje pierwsze działania charytatywne podjęło dzięki jego inicjatywie i zachętom.

„Rozmiaru dobra, jakie spotkało nas z Jego strony nie przesłaniają informacje, że w jego życiu zdarzyły się także czyny niegodne. Takie informacje tylko przypominają nam, że zło jest smutną częścią kondycji ludzkiej, która nie omija żadnego człowieka” – dodają przedsiębiorcy.

Udostępnij >
T
separator