Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rekordowa kwota zebrana na balu Politechniki Wrocławskiej

Podczas Charytatywnego Balu Politechniki Wrocławskiej zebrano największą w historii uczelni kwotę na stypendia dla studentów z niepełnosprawnościami – ponad 410 tys. zł.

Już po raz 21. zaproszeni goście – przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki - pojawili się w auli Politechniki Wrocławskiej, by nie tylko razem bawić się na balu, ale przede wszystkim brać udział w aukcjach. W ostatnią sobotę karnawału, po dwuletniej przerwie, w trakcie której bale odbywały się w formule online, bawiło się tu ponad 160 osób. Na wylicytowanie czekało 30 wyjątkowych przedmiotów.

Największym zainteresowaniem licytujących cieszyły się: rzeźba Stanisława Wysockiego, obrazy: Ryszarda Bilana (dar prorektorów PWr), Zofii Koszewicz, Andrzeja Jarodzkiego i prof. Wojciecha Pukocza, praca Magdaleny Kucharskiej, dzieło dr. Oskara Zięty oraz pióro podarowane przez premiera RP.

Dzięki hojności  gości i zaangażowaniu prowadzących aukcje prof. Arkadiusza Wójsa, rektora Politechniki Wrocławskiej i Anny Geryn zebrano łącznie 183 tys. zł. Wliczając do tego 202 tys. zł, które jeszcze przed balem przekazały firmy: PCC Rokita S.A., Fundacja Empiria i Wiedza, Grupa Impel, Bergman Engineering sp. z o.o., PIT-RADWAR S.A., PGZ, Elektrotim S.A. i Nalco Polska sp. z o.o. oraz 25 750 zł, które udało się pozyskać dzięki uczestnikom akcji „Nocnego Listowania”, w sumie na fundusz stypendialny dla studentów z niepełnosprawnościami zebrano w tym roku 411 250 zł. Cała kwota zostanie przekazana w formie stypendiów najzdolniejszym studentom i studentkom z niepełnosprawnościami studiującym na Politechnice.

Od 2006 do 2022 roku na ten cel uczelnia pozyskała prawie 2 mln zł. Środki te przeznaczyliśmy na ufundowanie ponad 900 stypendiów.

Obecnie na Politechnice Wrocławskiej kształci się 320 studentek i studentów oraz 17 doktorantek i doktorantów z niepełnosprawnościami (13 w Szkole Doktorskiej, 4 na studiach doktoranckich). Mogą oni korzystać z wielu form wsparcia m.in. asystenta edukacyjnego, wypożyczalni sprzętu ułatwiającego naukę, zastępczych zajęć sportowych czy dodatkowych zajęć z języków obcych.

Udostępnij >
T
separator