Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rozmawiali o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Członkowie Zarządu Województwa Dolnośląskiego spotkali się z wiceminister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Wizyta ta była okazją do rozmowy na temat funduszy europejskich dla Dolnego Śląska oraz jednego z kluczowych narzędzi unijnej polityki spójności, czyli Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Aż 556 milionów euro to kwota, jaką już niedługo otrzyma Dolny Śląsk w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Podczas wizyty w Ministerstwie Funduszu i Polityki Regionalnej Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, przedstawili szczegóły realizacji programów i wdrożenia FST na obszarze całego województwa.

– Fundusze Europejskie są bardzo ważnym narzędziem w realizacji naszej strategii rozwoju regionu. Dzięki tym środkom powstają między innymi nowe miejsca pracy. Możliwe są inwestycje w kolej, infrastrukturę, służbę zdrowia czy ochronę środowiska – mówi Tymoteusz Myrda. – Sam Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to potężne narzędzie finansowe, które w najbliższych latach ma wesprzeć rozwój Dolnego Śląska i ułatwić regionom górniczym przeprowadzenie transformacji energetycznej. Na Dolnym Śląsku wsparciem z pewnością zostanie objęty subregion wałbrzyski. Dzięki temu Funduszowi możliwe będzie wdrażanie technologii zapewniających tanią i czystą energię, redukcja emisji gazów cieplarnianych, regeneracja terenów zdegradowanych, ale także pomoc dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc pracy – dodaje.

Europejski Zielony Ład jest kluczowym dokumentem strategicznym Komisji Europejskiej, dzięki któremu Europa ma szansę stać się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem do roku 2050. W tym celu należy, w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, przeprowadzić szereg przemian przygotowujących nasze regiony do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Temu właśnie służy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.

Dolny Śląsk jako jeden z najsilniej uprzemysłowionych regionów w Polsce będzie musiał przeprowadzić wiele kosztownych zmian w produkcji energii. Dzięki staraniom zarządu województwa Dolny Śląsk może liczyć na ogromne wsparcie finansowe na ich przeprowadzenie.

Udostępnij >
T
separator