Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rozpoczęło się Forum Ekonomiczne w Karpaczu

"Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota" - to hasło Forum Ekonomicznego 2020, które właśnie rozpoczęło się w Karpaczu

W tym roku Forum zostało przeniesione na Dolny Śląsk z Krynicy Zdroju z powodu pandemii. Duża ilość zachorowań w powiecie nowosądeckim, w którym dotychczas odbywało się to wydarzenie, spowodowała wprowadzenie tam zakazu organizacji tak dużych imprez.

Wśród gości  wydarzenia są m.in. przedstawiciele europejskiego biznesu i świata finansów, spółek skarbu państwa, polskiego rządu i parlamentu. Do głównych tematów, które są poruszane podczas tegorocznych dyskusji należą najważniejsze wyzwania o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, jakie stoją przed Europą Środkowo-Wschodnią. Zaplanowano łącznie prawie 200 paneli dyskusyjnych oraz seminariów.

W ramach Forum Ekonomicznego odbędzie się 27. edycja Konferencji Europa Karpat. Politycy, eksperci i przedstawiciele organizacji pozarządowych będą dyskutować o kluczowych problemach Europy Środkowo-Wschodniej. Rozmowy dotyczyć będą również przyszłości Trójmorza, a także inicjatyw takich jak Polsko-Węgierska Szkoła Liderów, Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Karpat i Trójmorza, Collegium Carpaticum oraz projekt Via Culturalia.

Obrady Forum Ekonomicznego w Karpaczu mają być także okazją do spotkania czołowych postaci białoruskich środowisk demokratycznych i biznesowych. Wśród gości Forum będzie m.in. liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

Podobnie jak w latach poprzednich zostaną wręczone nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku, Nowa Kultura Nowej Europy oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

Wśród partnerów instytucjonalnych wydarzenia są: Kancelaria Sejmu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Cyfryzacji, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka oraz Szkoła Główna Handlowa.

Tegoroczne Forum Ekonomiczne potrwa do czwartku, 10 września br..

 

Udostępnij >
T
separator