Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rusza nabór ofert na projekty turystyczne

Do końca stycznia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego można składać oferty na projekty związane z promocją, rozwojem i wzrostem konkurencyjności dolnośląskiej turystyki. Na realizację zadań przeznaczono 700 tys. zł.

W tegorocznym naborze pojawiły się zmiany merytoryczne i formalne, dzięki którym konkurs i efekty realizowanych w jego ramach projektów będą bardziej dostępne dla Dolnoślązaków. Pierwszą nowością jest możliwość realizacji zadań: związanych z tożsamością mieszkańców Dolnego Śląska #MOJEDOLNOŚLĄSKIE, poświęconych aktywności na Odrze i innych rzekach regionu, interdyscyplinarnych promujących turystykę w innowacyjny i nietypowy sposób, wspierających podnoszenie kompetencji pracowników branży turystycznej oraz skoncentrowanych na współpracy i wspólnej promocji różnych podmiotów.

Drugą nowością jest forma składania oferty. Od 2023 roku oferty na projekty turystyczne można złożyć jedynie z użyciem Generatora eNGO. Każda oferta musi zostać złożona poprzez generator zamieszczony na stronie https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisana w formie elektronicznej lub papierowej i dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Nabór ofert zakończy się 31 stycznia 2023 o godzinie 23:55. Zwycięskie projekty będą realizowane od połowy marca do końca roku.

- Mamy wspaniały region bogaty w atrakcje krajoznawcze i turystyczne, nie chcemy żeby działo się to samoistnie, dlatego ogłaszamy konkurs na wsparcie promocji turystyki w naszym regionie. Mamy kilka punktów, które szczególnie chcemy w tym roku pokreślić – przede wszystkim Odrę i inne rzeki. Zależy nam, żeby wykorzystać wodę, aby rzeka stała się naszym codziennym towarzyszem życia. Stawiamy także akcent na hasło MOJEDOLNOŚLĄSKIE. Kryje się pod tym nasz region, miasto, powiat.  Chcemy aktywizować mieszkańców, aby mieli okazję poznać walory swojej najbliższej okolicy. Czekamy także na ciekawe propozycje na zwiększenie mobilności i innowacji w turystyce – mówi Krzysztof Maj, członek zarządu województwa dolnośląskiego. 

Oferty mogą składać: organizacje pozarządowe, kościoły lub związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe działające na podstawie ustawy o sporcie, niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Warunkiem formalnym jest prowadzenie statutowej działalności związanej z turystyką i krajoznawstwem. Na realizację zadań przeznaczono 700 tys. zł.. Nie ma limitu kosztu zadań, wymagany jest za to wkład własny. Ogłoszenie o konkursie, szczegóły, terminy spotkań informacyjnych, telefony kontaktowe do osób obsługujących konkurs, a także praktyczne porady dotyczące składania oferty znajdują się na stronie konkursu: https://umwd.dolnyslask.pl/turystyka/otwarte-konkursy-ofert/.

Udostępnij >
T
separator