Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rusza nowa edycja „Bonu na dotację”

Startuje kolejna edycja mechanizmu „Bon na Dotację”, w ramach którego przedsiębiorcy zamierzający pozyskać środki unijne na realizację innowacyjnych projektów, mogą uzyskać bezzwrotne wsparcie

„Bon na Dotację” pozwala na sfinansowanie do 100% kosztów stałych przygotowania wniosku o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe, które przewidują wykorzystanie zasobów Wrocławskiego Parku Technologicznego. Szczegółowe informacje na jego temat można uzyskać na spotkaniu on-line, które odbędzie się 27 października 2020 r. o godzinie 10:00. Udział w nim jest bezpłatny, ale konieczne jest przesłanie do 23 października zgłoszenia na adres dorota.grzegory@technologpark.pl.  

Środki finansowe pozyskane w ramach mechanizmu „Bon na dotację” można przeznaczyć na pokrycie kosztów własnych, poniesionych w związku z przygotowaniem aplikacji o dotację z UE, jak i wynagrodzenie dla wyspecjalizowanej firmy konsultingowej. Skorzystać z niego mogą firmy działające w WPT, jak i inne przedsiębiorstwa. Kluczem jest uwzględnienie w projekcie wykorzystania zaplecza laboratoryjnego i biznesowego WPT.

Co do zasady WPT refunduje do 10 tys. zł kosztów za przygotowanie wniosku o dotację z UE. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie: www.technologpark.pl/oferta-wpt/).

Podczas godzinnego spotkania informacyjno-szkoleniowego, które odbędzie się 27 października, omówione zostaną zasady mechanizmu wsparcia dla firm „Bon na dotację” oraz przybliżone aktualne konkursy na dofinansowanie, w szczególności:

  • konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Szybka Ścieżka, Szybka Ścieżka – Koronawirusy, Programy Sektorowe);
  • konkurs w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego (Kredyt na innowacje technologiczne);
  • konkursy w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu (Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus);
  • konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstw).

 Więcej informacji o mechanizmie „Bon na dotację” i innych formach wsparcia WPT dla biznesu można znaleźć: www.technologpark.pl/doradztwo-i-networking oraz https://bit.ly/2GWLSak

 

Udostępnij >
T
separator