Zgłoś uwagę
Federacja Przedsiębiorców Polskich

F    L    I    I       
Rusza Wrocławski Budżet Obywatelski 2023

Od 16 stycznia do 13 lutego można będzie zgłaszać projekty do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. W tym roku na ten cel Wrocław przeznaczy 31 mln zł.

Wrocławski Budżet Obywatelski będzie większy niż w poprzednich latach.

– Dodatkowy milion pojawi się w puli projektów osiedlowych, na które miasto przeznaczy 10 mln zł, na ponadosiedlowe - 21 mln – mówi Sebastian Wolszczak zastępca dyrektora Wydziału Partycypacji Społecznej. – Liderzy projektów osiedlowych maksymalnie będą mieli do wydania na zgłoszone przedsięwzięcie 1 mln zł, a ponadosiedlowych – 3 mln zł - dodaje. 
Liderem jest osoba zgłaszającą i prowadzącą projekt do WBO. Może nim zostać każdy mieszkaniec Wrocławia, niezależnie od wieku i obywatelstwa. Jeden lider może zgłosić dowolną liczbę projektów. Aby to zrobić, nie trzeba być zameldowanym we Wrocławiu. To lider określa wartość projektu oraz czy jest to projekt osiedlowy czy ponadosiedlowy. 
Projekt będzie można złożyć na formularzu dostępnym na stronie www.wroclaw.pl/wbo, lub w formie papierowej. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej dwóch popierających go mieszkańców (może być wśród nich podpis lidera). Złożone projekty zostaną ocenione, a wyniki opublikowane na stronie WBO.

Tylko pozytywnie zweryfikowane propozycje liderów zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców (kryteria są opublikowane na stronie). Liderzy będą mogli skonsultować swoje pomysły i wprowadzić niezbędne poprawki w trakcie oceny. 
Głosowanie na projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w tym roku w dniach 23 września – 10 października. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku i obywatelstwa (nie jest wymagane zameldowanie). Swój głos będzie mógł oddać na jeden wybrany projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy elektronicznie na www.wroclaw.pl/wbo i papierowo w wyznaczonych punktach. 
25 stycznia o godz. 17.30 w Strefie Partycypacji Odlot przy ul. Piłsudskiego 34 odbędzie się spotkanie Szkoły Liderów WBO. Organizatorzy przedstawią najważniejsze tegoroczne zasady, opowiedzą o tym, co się zmieniło i z jakimi wyzwaniami mogą spotkać się liderzy projektów. Jeśli chcesz zgłosić swój projekt.

Wrocławski Budżet Obywatelski to nie jedyny program w którym mieszkańcy i mieszkanki mogą decydować o tym jak wydatkowany jest budżet Wrocławia. W ramach budżetu parycypacyjnego decydują zarówno o inwestycjach w infrastrukturę, jak i o działaniach społecznych, sportowych czy kulturalnych. Obok WBO funkcjonują jeszcze Fundusz Osiedlowy i Mikrogranty. 
Kalendarz WBO 2023: 
·        składanie projektów: 16.01 - 13.02.2023; 
·        pierwszy etap oceny projektów: 13.02 - 31.05.2023; 
·        publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2023; 
·        konsultacje projektów: 01.06 - 03.07.2023; 
·        drugi etap oceny projektów: 04.07 - 22.08.2023; 
·        publikacja wyników drugiej oceny projektów: 23.08.2023; 
·        możliwość składania odwołań: 23.08 – 30.08.2023; 
·        publikacja listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach: niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań; 
·        publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: po upływie czwartego dnia od publikacji listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach; 
·        głosowanie na projekty WBO 2023: 22.09 - 09.10.2023. 

Udostępnij >
T
separator